– Fangstsertifikater til besvær

Hvordan vil bruken av fangstsertifikat, som EU innfører fra 1. januar 2010, påvirke arbeidsdagen til den jevne eksportør av fersk hvitfisk?

Les også:Åpnet portal for fangstsertifikater 30.09.2009

Fra 1. januar 2010 er det innført et fangssertifikatregime i EU. Dette er et ment som et tiltak for å bekjempe IUU fiske (illegal, unregulated & unreported). Fangstsertifikatet skal følge helt ut til importør.

Hvordan vil bruken av fangstsertifikat påvirke arbeidsdagen til den jevne eksportør av fersk hvitfisk? Det er fagsjef Hvitfisk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), Jurgen Meinert, som tar opp spørsmålet, før han selv gir noen svar.

Sluttseddelsystem

EU har registrert at Norge har et veldig godt fungerende system for salg, registrering og kontroll av fangster. Med dette som bakgrunn har Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) klart å få gjennomslag for bruk av elektroniske fangstsertifikater basert på det norske sluttseddelsystemet. Dette betyr at hver eneste sluttseddel i fiskesalgslagene egentlig er et godkjent fangstsertifikat, sier Meinert.

Catch Certifikate S.A.

På oppdrag fra FKD har salgslagene etablert Catch Certifikate S.A., et selskap med en oppgave: Å gjør om sluttseddler/landingsseddler til elektroniske fangstsertifikater. Hvem som skal dekke kostnadene i forbindelsen med etableringen og bruk av Catch Certifikate S.A. er det enda ikke tatt stilling til, opplyser Meinert.

Uhåndterbart antall sertifikater

Tar vi utgangspunkt i en ferskfiskeksportør som kjøper av mange mottak (X), som får levering daglig av kystbåter (Y) med et bredt spekter av div. fiskeslag (F) som selger til et antall kunder (K) i EU blir den teoretiske, daglige mengde sertifikater = X * Y * F * K. Som eksempel kan vi tenke oss en eksportør som kjøper av 4 mottak (X), hver av disse får leveranser fra 10 kystbåter (Y), vi har 3 arter (F) og 4 eksportkunder (K). Dette gir 4*10*3*4 kombinasjonsmuligheter, nærmere bestemt 480 mulige sertifikater daglig.

Selv om alt foregår elektronisk vil et slikt antall sertifikater på sikt være uhåndterbart, mener Meinert i NSL.

Ikke for EU land

EU klarer ikke å innføre fangstsertifikatregimet for egne fangster per 01.01.2010. Europeiske fiskere kan fortsette som før, mens norske (og andre 3.land) sliter med en tung administrativ byrde.

Vi snakker da egentlig om en handelshindring og ikke et tiltak mot IUU fiske, sier Meinert.

Slik NSL ser det er transport av sertifikatene til sluttledd overflødig. Norske eksportører kan fremdeles garantere for opprinnelse for sin fisk gjennom sluttseddel. Ved behov kan ytterlig informasjon hentes fra Catch Certifikate S.A. Rapportering, uttaler fagsjef Hvitfisk i NSL, Jurgen Meinert.