Veksten i sjømateksporten flater ut

Norsk makrell i en japansk fiskedisk. Arkivfoto. Foto: Norwegian Seafood Council

Det ble i oktober eksportert sjømat for 4,9 milliarder kroner, noe som er en økning på 35 millioner kroner eller i underkant av 1 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 35,7 milliarder kroner som er en økning på 4,9 milliarder kroner eller 16 prosent viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

– Makrellstriden mellom Norge og EU er en av årsakene til at eksportveksten for sjømat avtar i oktober. Uenigheten om makrellforvaltningen medfører lavere fangster av makrell enn forventet, noe som også reduserer eksportverdien. Det eksporteres stadig mer laks, men i oktober måned klarer bare lakseeksporten å utligne reduksjonen i eksporten av villfanget fisk, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

Vekst for laks, nedgang for ørret

Den samlede verdien av lakseeksporten var i oktober måned på 2,2 milliarder kroner som er en økning på 479 millioner kroner. Verdien hittil i år er på 19 milliarder kroner som er en økning på 4,6 milliarder kroner. Eksporten av ørreten falt med 30 millioner kroner i oktober til en samlet verdi 169 millioner kroner. Hittil i år har vi eksportert ørret for 1,6 milliarder kroner som er en økning på 141 millioner kroner.

Frankrike og Polen er største mottakere av laks fra Norge. Eksporten av laks til USA økte i oktober med 420 prosent til en verdi av 152 millioner kroner og gjør USA til vårt 5. største laksemarked. Det er fersk og fryst laksefilet som utgjør veksten til USA. For ørreten er det Russland og Japan som er største mottakere.

Nedgang for sild og makrell

I oktober falt sildeeksporten med 106 millioner kroner til en samlet verdi av 547 millioner kroner. Hittil i år er eksportverdien på 2,9 milliarder kroner som er en økning på 346 millioner kroner. For makrellen var nedgangen på hele 222 millioner kroner i oktober til en samlet verdi på 632 millioner kroner. Hittil i år er eksportverdien for makrell på 1,7 milliarder kroner som er en økning på 15 prosent.

Så langt i år er Russland og Ukraina som er største mottakere av sild fra Norge. Tyskland har økt sin import av sild fra Norge med 162 millioner kroner eller 157 prosent til en samlet verdi på 264 millioner kroner. For makrell er det Japan og Russland som er største mottakere.

Mer saltfisk, mindre klippfisk

Eksporten av saltet torsk økte med 61 prosent målt i verdi til 99 millioner kroner. Volumveksten var på hele 108 prosent eller 1 476 tonn til en samlet mengde på 2 843 tonn. Fortsatt ligger eksporten av saltfisk 5 800 tonn under fjorårets eksport som var på 24 800 tonn ved utgangen av oktober. Klippfiskeksporten av torsk falt i oktober med 73 millioner kroner, volumet var på samme nivå slik at fallet for klippfisk skyldes lavere priser.