Misnøye med låneordning

Både fisker- og kjøpersiden reiser kritikk mot myndighetenes likviditetslåneordning, som de mener ikke treffer behovet.

Norges Råfisklag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, FHL, står sammen i en sterk kritikk av myndighetenes likviditetslåneordning til torskenæringa, melder NRK Nordland.

250 millioner kroner skal gå til en likviditetslåneordning for torskenæringen.

– Men fiskere og fiskekjøpere mener ordningen ikke er god nok til å få næringen ut av krisen, sier direktør Geir Ove Ystmark i FHL.

– Når du da stiller med kortsiktige likviditetslån, så treffer det ikke selve behovet i næringen, sier Ystmark.

Les også: Likviditetslåneordningen vedtatt 17.11.2009

– Ordningen må bli bedre

Trygve Myrvang, som er toppsjef i fiskernes interesseorganisasjon Norges Råfisklag, apellerer sammen med Ystmark til alle som har noe med fiskerinæringa å gjøre om å ta det første steget som kan bidra til en bedre ordning.

– Da må vi heller gå tilbake og diskutere, for det ligger en viss fleksibilitet i det som Stortinget har sagt, så vi appellerer til banker, Innovasjon Norge sammen med bedrifter, om å komme opp med noe som gjør at vi kan nyttiggjøre oss pengene. Det er litt for mye av at vi sitter og venter på hverandre, i stedet for å gjøre noe konkret, sier Myrvang.