Sjømateksporten passerte 40 milliarder kroner

Illustrasjonsfoto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Novembertallene fra Eksportutvalget for fisk viser at eksportrekorden fra 2008 allerede er slått med over en milliard kroner.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 40,4 milliarder kroner. Dette er en økning på 5,4 milliarder kroner eller 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er gledelig å kunne notere ny årsrekord for sjømateksporten allerede i november og i god tid før det tradisjonelt sterke julesalget er avsluttet. Dette viser at etterspørselen etter norske sjømatprodukter er svært god i et internasjonalt marked fremdeles preget av økonomisk uro og hvor mange andre eksportnæringer sliter, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

I november ble det eksportert sjømat for 4,8 milliarder kroner, noe som er en økning på 500 millioner kroner sammenlignet med november i fjor.

Rekord for laks

Målt i verdi ble det satt rekord for eksporten av laks i løpet av en måned. I november ble det eksportert laks for 2,2 milliarder kroner som er en økning på 500 millioner kroner målt mot november i fjor. Store volum og fortsatt gode priser er årsaken til rekordeksporten. Eksporten til USA vokser mest i november, mens Frankriker fortsatt er vårt største laksemarked.

Nedgang for ørret

Ørreteksporten falt i november med 18 prosent eller 36 millioner kroner til en samlet verdi på 163 millioner kroner. Det er reduserte volum som er årsaken.

Russland er vårt største marked for ørret i november, mens Japan, som er vårt nest største marked, viser størst reduksjon.

Vekst for sild

Eksporten av sild økte med 47 millioner kroner eller 8 prosent til en verdi av 662 millioner kroner i november. Ukraina er det markedet som vokser mest i november med 42 millioner kroner eller 125 prosent til en samlet verdi på 75 millioner kroner.

Russland er fortsatt viktigst med en verdi på 193 millioner kroner.

Vekst for klippfisk

Klippfiskeksporten økte med 5 prosent eller 12 millioner kroner i november til en samlet verdi på 287 millioner kroner.

Det er vekst både til Portugal og Brasil. I Portugal som er vårt viktigste marked vokser verdien med 12 prosent i november til totalt 114 millioner kroner. Til Brasil vokser eksportverdien med hele 53 prosent til 82 millioner kroner. Det er tilbakegang i eksporten til bl.a. Kongo og Den Dominikanske republikk.

Uforandret for saltfisk

Økte volumer gir en kraftig vekst i eksporten av saltfisk i november til Portugal. Veksten var på 21 millioner kroner eller 188 prosent sammenlignet med november i fjor.

En tilbakegang i eksporten til Italia og Spania medfører imidlertid at totaleksporten av saltfisk er på sammen nivå som i november i fjor.