Kritisk for kysttorsken øst i Skagerrak

Torsken forsvinner og er vurdert som «nær truet». Gytebestanden er langt under kritisk nivå på 70.000 tonn.

Situasjonen er dramatisk, sier forskningssjef ved Havforskningsinstituttet avdeling Flødevigen, Jakob Gjøsæter til Arendals Tidende.

Torsken kan forsvinne i den østlige delen av Skagerrak, dersom man ikke setter inn tiltak tidsnok.

Som Fish omtalte 16. juni, skal det avholdes en rekke høringsmøter om fisket etter kysttorsk. Det første høringsmøtet om forvaltning av kysttorsk langs Vestlandet og i Skagerrak, finner sted i Arendal mandag 22. juni.

Les også: Høringsmøter om fisket på kysttorsk

– For den østlige delen av Skagerrak er situasjonen dramatisk, og det er stor grunn til bekymring. Også i Arendal, samt Aust- og Vest-Agder for øvrig må det gjøres noe, og det nå før det også her blir kritisk, sier forskningssjef Jakob Gjøsæter til avisen.

Det er tale om nødvendige strakstiltak dersom man skal snu den negative utviklingen, og det betyr reguleringer både for yrkesfiskere og fritidsfiskere, skriver Arendals Tidende.