Utradisjonell markedsføring av juletradisjoner

Gode mattips og julens beste sjømatoppskrifter når 1,5 millioner lesere på VG-nett i desember.

Det digitale temabilaget er Eksportutvalget for fisk (EFF) sitt nye konsept for å gi torsk, laks og kveite enda større plass i norske jule- og nyttårstradisjoner, melder EFF.

– På denne måten ønsker vi å kommunisere matglede og inspirasjon, presentert på en helt ny måte. Slike digitale bilag er et relativt nytt produkt, og vi er de første som bruker det for å markedsføre råvarer og matopplevelser, sier Marit Stagrum Ottem, markedssjef for Norge EFF.

– Gode resultater

Faksimile av del av oppslag på VG-nett.Faksimile av del av oppslag på VG-nett.

EFF kan allerede vise til gode resultater for satsingen på denne kanalen. I november hadde nettutgavene til Aftenposten og landets største regionaviser et lignende bilag, her med oppskrifter, tips og temaartikler om torsk. I løpet av fire uker var flere enn 63.000 avislesere inne på temasidene. Hver av disse leste i snitt 1,8 av sakene.

– Vi ser at folk ikke bare klikker på en sak og beveger seg videre på nettet, de går tvert imot lenger ned i stoffet. Det ser ut som vi klarer både å få oppmerksomheten og beholde interessen hos matglade digitale avislesere, sier rådgiver Ragnhild Eriksen Heen i EFF.

– Effektive kampanjer

De digitale temabilagene er det siste i rekken av utradisjonelle veier EFF bruker for å vinne både Norge og verden for norsk sjømat.

– Vi er verken den største eller den rikeste aktøren i denne bransjen, men vi vil være den mest kreative, sier Ottem.

Ottem peker på folkehelseprosjektet Fiskesprell som et annet eksempel på hvordan EFF jobber for å få mest mulig igjen for hver krone som er satt av til markedsføring av norsk sjømat i Norge.

– Fiskesprell ser ut til å ha vært en svært effektiv holdningskampanje, sier Ottem.

Nesten halvparten av barnehagene som har deltatt i prosjektet, serverer nå et varmt måltid sjømat minst én eller to ganger i uken.