Riktig fangstbehandling gir fisk av høy kvalitet

Fangstbehandling er avgjørende for fiskens kvalitet. Ulike arter krever imidlertid ulik behandling.

Et nytt informasjonshefte og et sett faktaark gir veiledning i å produsere fisk med høy kvalitet om bord i fiskefartøy.

Har du hørt om spåmannsbeinet og søtfisken? Vet du hvilket sløyesnitt som bør brukes og hvordan hodet bør kappes for forskjellige typer fisk? Vet du hvilket temperaturintervall som kalles den kritiske sone, og hvor lenge fisken kan ha slik temperatur?

Det nye informasjonsmateriellet gir svaret på dette og flere andre spørsmål. Det er informasjonssjef Inge Harkestad i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, som stiller disse spørsmålene på FHFs hjemmesider.

Har du hørt om spåmannsbeinet og søtfisken? Vet du hvilket sløyesnitt som bør brukes og hvordan hodet bør kappes for forskjellige typer fisk? Vet du hvilket temperaturintervall som kalles den kritiske sone, og hvor lenge fisken kan ha slik temperatur?

Det nye informasjonsmateriellet gir svaret på dette og flere andre spørsmål.

Små feil kan gi store økonomiske konsekvenser

Korrekt fangstbehandling er viktig både ut i fra et kvalitetsaspekt og for lønnsomheten for mannskap og rederi. Fiskeflåten har de beste forutsetninger for å produsere fisk med høy kvalitet. Likevel oppstår feil og dermed kvalitetsreduksjon, skriver FHF.

Kvalitet er trolig norsk fisks viktigste fortrinn i et marked med økt konkurranse og stort tilbud av billig hvitfisk. Tap av kvalitet kan ikke rettes opp igjen, og små feil kan gi store konsekvenser for utseende, produktegenskaper og lønnsomhet. Slagskader som kan være usynlige på utsiden, kan gi store indre blødninger og ødelegge fisken. Et ørebein som skades eller knekker under fangstbehandling av fisk som skal brukes til klippfisk, kan føre til at produktet blir nedklasset og får lavere verdi.

Det er blant annet viktig å håndtere fisken forsiktig i fangst- og produksjonsprosessen, bløgge raskt og korrekt, gi tilstrekkelig tid til utblødning, sløye, kappe, pakke og fryse inn på riktig måte, og holde uavbrutt kjøle- og frysekjede.

Hefte og faktaark

Det er nå utarbeidet et 28-siders undervisningshefte og 11 faktaark som viser hvordan man kan ivareta kvaliteten ved å gjennomføre korrekt fangstbehandling fra håndtering i redskap til lossing. Heftet er illustrert med unike bilder av hvordan fisken skal produseres, hvordan feil oppstår, og hvilke konsekvenser dette har for sluttproduktet. Informasjonsmateriellet kan blant annet benyttes til kurs for fiskere og som oppslagsverk om bord i båtene.

Materiellet er utarbeidet med faglig forankring i fagbøker, foreskrifter, litteratur, informasjonshefter og praktiske erfaringer fra en referansegruppe.

Tilgjengelighet

Informasjonsmateriellet er utarbeidet i samarbeid med en referansegruppe med representanter fra Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag, Møre og Romsdal Fiskarlag, Ålesund videregående skole, fiskeflåte og eksportører. Arbeidet er finansiert av Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag og forskningsfondet FHF, som en del av FHF-prosjektet "Optimal fangstbehandling hvitfisk og biprodukter".