Samler matindustrien

Den norske matindustrien står foran mange utfordringer. Nå har bransjen samlet seg for å etablere en felles norsk forsknings- og utviklingsstrategi.

Fellessatsningen skjer gjennom den nasjonale teknologiplattformen Food for Life. Hensikten er å påvirke valget av satsningsområder for forskningen - både i Norge og EU, samt å formidle kunnskap om aktuelle europeiske forskningsprosjekt, skriver Nofima.

– Det er viktig at industrien får frem sine synspunkter i en felles strategi. Tidligere har det vært litt stykkevis og delt, gjennom Food for Life forventer vi at det blir mer fullt og helt, sier Tines forskningssjef Johanne Brendehaug til Nofima.

Den norske Food for Life-plattformen har samlet seg rundt fire hovedsatsningsområder, og det er på disse områder de ønsker at forskningen skal satse fremover. Det dreier seg om:

  1. Mat og helse
  2. Bærekraftig matproduksjon
  3. Forbrukertrygghet
  4. Mattrygghet

Sekretariatet til Food for life plattformen, ved Carina Hundhammer, kan fortelle at de jobber aktivt med å få flere bedrifter til å engasjere seg i arbeidet og muligheten plattformen gir.

– Ikke minst har vi fokus på å øke deltakelsen fra den marine sektoren, og er i dialog med flere sjømatbedrifter om engasjement, avslutter Hundhammer.