Omgjør fredningsbestemmelsene for breiflabb

Fiskeri- og kystdepartementet har etter møte med Norges Fiskarlag kommet til at fredningsbestemmelsene for breiflabb blir som for reguleringsåret 2009.

Det var tirsdag i denne uken at Norges Fiskarlag var i møte med Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskarlaget tok da opp en rekke saker og spørsmål, som spørsmålet om samfiske, breiflabbreguleringer, og blåkveitefordeling med videre.

Les også: - Forventer gode løsninger 13.01.2009

Fiskeri- og kystdepartementet har nå besluttet å fastsette endring i fredningsbestemmelsen for breiflabb, opplyser departementet i dag.

I forbindelse med reguleringene for 2010 ble fredingsperioden som innebærer forbud mot å fiske breiflabb med garn fra 20. desember til og med 20. mai, utvidet til også å gjelde mellom 63°N og 64°N.

Lite bifangst av kveite

Etter konsultasjoner med næringen er det gjort en ny vurdering omkring problemene med bifangst av kveite i breiflabbgarn.

Departementet har etter det, besluttet at fredningens utstrekning i tid og rom skal forbli som for reguleringen i 2009.

Bakgrunnen for den tidligere utvidelsen av forbudet var at det spesielt i gyteperioden for kveite er et utbredt problem med bifangst av kveite i breiflabbgarn. I tillegg er kveitebestanden sannsynligvis noe svakere i sør, selv om problemene med bifangst er mindre her.

I den nye gjennomgangen av bifangstproblematikken er det imidlertid kommet frem at det tas lite kveite som bifangst i sør og at bestandssituasjonen samlet er bedre enn tidligere antatt.

Det er derfor funnet forvaltningsmessig forsvarlig å gjeninnføre fredningsbestemmelsen som gjaldt i fjor.

Etter forskriftsendringen vil det være forbudt å fiske kveite nord for 64°N i ovennevnte periode, samt mellom 62°N og 64°N i perioden fra og med 1. mars til og med 20. mai.