Januarrekord for norsk sjømat

Eksportverdien av norsk sjømat var 3,6 milliarder kroner i januar. Det er en økning på 190 millioner kroner eller 6 prosent sammenlignet med januar i 2009 i følge tall fra EFF.

– Januar måned var en sterk periode for norsk klippfiskeksport til Brasil med en økning på 3.000 tonn sammenlignet med fjoråret.

Det sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

– Dette er produkter som vil bli solgt og konsumert i forbindelse med den brasilianske påskefeiringen. I tillegg bidrar en god etterspørsel etter laks til eksportveksten hittil i år, sier Sundheim.

Klippfiskvekst til Brasil

Eksporten av klippfisk av torsk økte med 23 prosent i januar til 187 millioner kroner. I kvantum var veksten på nesten 50 prosent.

Brasil står for mesteparten av økningen. Her var veksten på 186 prosent i verdi og endte på 122 millioner kroner. Til Portugal falt eksportverdien med 41 millioner kroner som er nesten en halvering i forhold til januar i fjor.

Eksporten av saltet hel torsk tok seg opp i januar. Totalt ble det eksportert 954 tonn som er en økning på 45 prosent, men på grunn av en lavere pris økte verdien med 15 prosent til totalt nesten 30 millioner kroner. Portugal og Spania tok i mot mesteparten av den saltede torsken.

Økning i lakseeksporten

I januar var eksportverdien av laks på 1,8 milliarder kroner som er en økning på 260 millioner kroner sammenlignet med januar i fjor.

Økt eksportert kvantum forklarer veksten. Frankrike, Polen og Russland er største mottakere av laks fra Norge. I tillegg er det kraftig vekst i eksporten av fersk laksefilet til USA sammenlignet med januar i fjor.

Ørreten falt i verdi med 10 millioner kroner til en samlet eksportverdi på 125 millioner kroner. For ørreten er det redusert kvantum som forklarer nedgangen. Største mottakere av ørret er Russland og Kina.

Nedgang for sild og makrell

Eksporten av sild var i januar på 473 millioner kroner. Dette er en nedgang på 71 millioner kroner eller 13 prosent målt mot januar i fjor. Nedgangen skyldes at prisen falt med 16 prosent til kr 4,59 pr kg for alle anvendelser.

Makrelleksporten falt med 16 prosent til en samlet verdi av 163 millioner kroner. Nedgangen skyldes også her redusert pris. Prisen falt med 24 prosent i forhold til januar i fjor og ble på kr 9,43 for alle anvendelser.