– En kald fisk er en god fisk

Hovedgrepet i Eksportutvalget for fisk sin informasjonsstrategi rundt den nye merkeordningen for fisk, er å vise det som virkelig gir norsk sjømat god kvalitet.

Fiskeri- og kystdepartementet innførte i fjor en forskrift som sier at norske forbrukere skal finne informasjon om arten, produksjonsmåten og fiskens opprinnelse i disken. Det siste leddet i denne forskriften sier at fersk fisk i tillegg skal være merket med fangst- eller slaktedato, og dette trådte i kraft fra 1. januar 2010.

For at denne informasjonen skal bli forstått og brukt på riktig måte, har Eksportutvalget for fisk (EFF) laget en informasjonsstrategi.

– Vi liker å gi forbrukeren fortellingen om både opphavet og kvaliteten på norsk sjømat, og forbrukeren vil ha mer informasjon om maten de kjøper. Den nye merkeordningen møter disse ønskene, sier Marit Stagrum Ottem, markedssjef for Norge i EFF i en pressemelding.

Les også: Bedre merking av fisk 07.01.2010

– En kald fisk er en god fisk

– En spesiell utfordring med denne forskriften er at fangst- eller slaktedato ikke nødvendigvis sier noe om kvaliteten. For det første er behandlingen etter denne datoen minst like viktig, for det andre trenger noen fiskeslag noen dager før smaken er på sitt aller beste. Derfor ønsker vi å forebygge at forbrukeren uten videre velger bort fersk fisk basert på en dato, sier Ottem.

Hovedgrepet i informasjonsstrategien er derfor å løfte fram det systematiske arbeidet som alle ledd i verdikjeden gjør for å ta vare på kvaliteten på sjømaten. I tråd med dette grepet er hovedbudskapet i kommunikasjonen at «En kald fisk er en god fisk», og at en ubrutt kjølekjede derfor er svært viktig.

Les også: Fersk torsk smaker like godt etter 13 dager 15.10.2009

Tredelt strategi

EFFs strategi prioriterer tre viktige målgrupper for informasjonen: Media, de ansatte bak fiskedisken - og ikke minst kunden foran disken.

Overfor media har EFF gjort direkte mediekontakt, mens tiltakene for de ansatte bak disken inkluderer det nettbaserte opplæringsprogrammet fiskedisken.no og en fyldig liste med gode svar på vanlige spørsmål. Kundene blir nådd gjennom egen brosjyre, informasjonsartikler på godfisk.no og filmer på sosiale medier.