Hørte ikke på Havforskningsinstituttet

Olje- og energidepartementet åpner for petroleumsvirksomhet i gyteområder for norsk vårgytende sild på Mørebankene.

Innvendinger fra Havforskningsinstituttet ble ikke tatt hensyn til, slik instituttet selv meldte tidligere i uken.

Viktige gyteområder for NVG-sild

I tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010, lyser regjeringen nå ut en rekke nye områder i 19 blokker innenfor biologisk viktige gyteområder for Norsk vårgytende sild, melder Havforskningsinstituttet (HI).

Disse områdene som ligger i tilknytning til Mørebankene, er viktige gyteområder for et av våre viktigste fiskeslag, og således av stor betydning for den biologiske produksjonen og funksjonen for økosystemet i Norskehavet.

Instituttet er bekymret for at en fremtidig petroleumsvirksomhet i området kan true dette.

– Har sett bort fra råd

Havforskningsinstituttet frarådet at disse områdene ble åpnet for petroleumsvirksomhet, da HI hadde forslaget til TFO områder på høring i januar 2010.

– Vi registrerer at man har sett bort i fra vårt klare råd om å ikke åpne disse områdene for petroleumsvirksomhet, heter det i en pressemelding fra instituttet.

– Inkurie

I en tidligere pressemelding fra Havforskningsinstituttet, ble det slått fast uttalt at instituttets råd har blitt fulgt. Den konklusjonen trekker instituttet nå tilbake.

– Dette er en feil som skyldes en inkurie, uttaler Havforskningsinstituttet nå om konklusjonen i den første pressemeldingen.

Les også: – Dei har høyrt på oss 22.02.2010