Hvide kjøpte aksjer i Sølvtrans

Styremedlem Anders Hvide i Sølvtrans Holding ASA, ble tildelt aksjer i emisjonen før børsnotering av selskapet.

– Primærinnsider og styremedlem Anders Hvide i Sølvtrans Holding ASA er via Sargasso Invest AS, som han eier 100 prosent, tildelt 79.800 aksjer i Sølvtrans ASA i forbindelse med selskapets notering på Oslo Axess.

Det opplyser selskapet i en melding før børsåpning i dag.

I tillegg er Peter Wilhelm Neumanns Rederi AS, der Hvide er styreformann, tildelt 239,400 aksjer og har med det totalt 944.400 aksjer i Sølvtrans Holding ASA.

Sølvtrans Holding ASA har i dag sin første noteringsdag på Oslo Axess.

Les også: Sølvtrans på børs tirsdag 29.03.2010

I forkant av børsnoteringen ble det gjennomført et spredningssalg av aksjer, hvor selskapet hentet inn 150 millioner kroner, samtidig som det kom flere aksjonærer inn i selskapet.

Det var i denne emisjonen at Anders Hvide via Sargasso Invest AS, og Peter Wilhelm Neumanns Rederi AS, tegnet seg for aksjer, og hvor de som nevnt ble tildelt henholdsvis 79.800 og 239.400 aksjer.

Tegningskursen ble fastsatt til 25 kroner per aksje, og Anders Hvide har med det satset om lag 2 millioner kroner ved kjøp av 79.800 aksjer.