Sølvtrans på børs tirsdag

ÅLESUND: Sølvtrans Holding ASA kunngjorde fredag 26. mars at aksjetegningen i forbindelse med noteringen på Oslo Axess er fullført.

Første noteringsdag på Oslo Axess er forventet å bli den 30. mars 2010, opplyser Sølvtrans Holding ASA i en børsmelding. Børsticker blir STRANS.

Måtte redusere prisen

I motsetning til for lakseselskapet P/f Bakkafrost, som nylig oppnådde meget stor interesse ved børsnotering, der spredningssalget i forkant av notering ble syv ganger overtegnet, så var investorene mer lunkne til brønnbåtselskapet Sølvtrans Holding ASA.

I prospektet ble det indikert et prisintervall på 30-35 kroner per aksje ved tegning av aksjer i spredningssalget før børsnotering.

Se også: Prospekt fra Sølvtrans Holding 17.03.2010

Den prisen ble for høy for investorene, og tidlig fredag 26. mars sendte selskapet ut en børsmelding med opplysninger om at tegningsfristen var utsatt med 1 dag, til fredag 26. mars klokken 17:30.

– Styret har videre besluttet å fastsette tegningskursen i det offentlige tilbudet til NOK 25 pr. aksje, samt å sette målet for bruttoproveny i tilbudet til NOK 150 millioner, ble det opplyst i meldingen.

Den prisen ble imidlertid for lav for eksisterende aksjonærer, som trakk seg fra et planlagt nedsalg.

– Som et resultat av den reduserte tegningskursen vil det ikke bli noe nedsalg fra eksisterende aksjonærer, ble det fastslått i meldingen.

Hentet inn 150 millioner

Fredag ettermiddag var aksjetegningen fullført, og styret i Sølvtrans besluttet å utstede 6.000.000 nye aksjer til kurs NOK 25 pr. aksje. Bruttoprovenyet utgjør til sammen 150 millioner kroner.

Omlag 95 prosent av tilbudsaksjene er tildelt institusjonelle investorer, og omtrent 5 prosent er tildelt retail investorer i Norge, opplyser selskapet.

Etter utstedelsen av 6.000.000 nye aksjer, har selskapet totalt 18.155.000 utestående aksjer, og mer enn 100 aksjonærer.

Verdsettes til 454 millioner

Kursen på NOK 25 pr. aksje tilsvarer en markedsverdi for selskapet på omlag 454 millioner kroner.

– Vi er fornøyd med den vellykkede aksjetegningen og interessen fra investorer, sier styreleder i Sølvtrans Holding ASA, Roger Halsebakk i en kommentar.

– Provenyet fra aksjetegningen vil sette oss i stand til å ta aktivt del i den konsolideringen vi forventer i industrien, med sikte på å oppfylle vår ambisjon: å opprettholde og videreutvikle vår posisjon som verdens ledende brønnbåtrederi innen transport av laks og ørret, forteller Halsebakk.

– Sølvtrans Holding er det første brønnbåtrederiet som går på børs og noteringen vil i seg selv være et konkurransefortrinn fremover, mener Halsebakk.

Les også: Svakt 4. kvartal for Sølvtrans 09.03.2010

Intensjonsavtale med canadisk selskap

Sølvtrans Rederi AS, et 100 prosent eid datterselskap av Sølvtrans Holding ASA, inngått i forrige uke en intensjonsavtale med det canadiske selskapet Cooke Aquaculture, angående et tidscerteparti for Sølvtrans brønnbåt "Ronja Carrier". Intensjonsavtalen stipulerer en initiell befraktningstid på 6 måneder, fra mai til november 2010.

Cooke Aquaculture er et integrert akvakulturselskap, som fokuserer på å levere verdi og kvalitet til sine kunder på en bærekraftig måte i et miljøperspektiv. Selskapet er lokalisert på østkysten av Canada, opplyser Sølvtrans i en annen børsmelding.

– Selv om forhandlingene ikke er sluttført, så er vi på vei til å gå inn i det kanadiske markedet og denne intensjonsavtalen markerer første steg mot å få fotfeste i Nord-Amerika. Det er et betydelig fremtidig potensial for Sølvtrans Holding i Nord-Amerika, uttaler administrerende direktør i Sølvtrans Holding ASA, Ole-Peter Brandal.

«Ronja Carrier» er en brønnbåt med kapasitet på 660 cbm, bygget i 2003. Skipet opererer for tiden i spotmarkedet.

Om Sølvtrans Holding ASA

Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av laks og ørret. Selskapet er ledende innen "closed system"- teknologi og har et unikt kjølesystem ombord på sine skip som virker positivt for miljø, dyrevelferd og kostnadseffektivitet. Flåten består for tiden av 14 moderne brønnbåter, beskjeftiget for en stor del på lange kontrakter med ledende oppdrettsselskaper i Norge og Skottland. Sølvtrans ble etablert i 1986 og
har sitt hovedkontor i Ålesund. Kilde: Sølvtrans Holding ASA.