– Sjøsamiske interesser er tatt hensyn til

Fiskebåtredernes Forbund ser ikke at Sametinget kan ha spesielle behov for å stille krav når det gjelder rettigheter i de norske fiskeriene.

– Dagens reguleringssystem har tatt hensyn til de sjøsamiske interessene. Alle som har deltatt historisk i torskefisket har fått en rett. De som ikke har fått en eksklusiv rett, kan delta i en åpen gruppe hvor kravene er enda lavere. Dessuten kan alle fiske til eget forbruk.

Det sier administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt), Audun Maråk, til NRK.

Maråk frykter at dersom det innvilges særlige rettigheter til befolkningen i Finnmark, så vil krav om tilsvarende rettigheter komme fra flere deler av landet. Konsekvensen kan bli et mye for høyt antall aktører, og at ingen kan leve av fisket.

– Med samme rett som Finnmarks befolkning skulle kreve rett til å høste og leve av ressursene i havet, så vil befolkningen i Nordland og på Vestlandet gjøre det samme, sier Maråk.

– Hvis flere krever rettigheter, vil det føre til en oppbygging av kapasiteten, og et ulønnsomt fiske for alle som deltar. Ingen vil være tjent med en slik utvikling, sier Maråk til NRK.

Maråk mener at det tvert om er behov for å redusere antallet aktører, for å unngå overkapasitet i fiskerinæringen.

Norges Kystfiskarlag reagerer

Nestleder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, reagerer sterkt på argumentene fra Fiskebåt om at overkapasitet kan bli konsekvensen av å følge Kystfiskeutvalgets innstilling.

– Han tar feil. Vi er for få fiskere langs kysten til å kunne opprettholde arbeid og sysselsetting, sier Pedersen til NRK.

Møtte Berg-Hansen

Sametinget møtte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen 22. mars, til den første konsultasjonen om Kystfiskeutvalgets utredning, melder NRK.

Sametingspresident Egil Olli (Ap) sier at Sametinget ikke har tenkt å diskutere om kystfiskerne har rettigheter i Finnmark eller ikke, for det mener han at fiskerne har, skriver NRK.

Det siste tidligere fiskeri- og kystminister Helga Pedersen gjorde før hun i fjor høst fikk avskjed i nåde, var å foreslå en ekstra torskekvote på 3000 tonn til folk i Finnmark og de seks tiltakskommunene i Nord-Troms.

Les også: Vil gi gratis torskekvoter til folk i hjemfylket 02.10.2009