Foreslår utbytte på 3,50 i Norway Pelagic

Norway Pelagic ASA har i dag fremsatt forslag til utbytte i selskapet.

Samtidig opplyses det at selskapet ikke utsteder vederlagsaksjer i forbindels med oppkjøp av Emy Fish og Brødr Myhre.

Styret i Norway Pelagic ASA har besluttet at det vil foreslå for den ordinære generalforsamlingen et utbytte for regnskapsåret 2009 på kr 3,50 pr aksje, opplyser selskapet i en børsmelding.

Innkalling til ordinær generalforsamling som vil bli avholdt 19. mai 2010, vil bli sendt ut senest 28. april 2010.

Utsteder ikke vederlagsaksjer

Norway Pelagic viser videre til børsmelding av 16. mars 2010 vedrørende Norway Pelagic ASAs inngåtte avtaler om kjøp av de pelagiske virksomhetene til Emy Fish og Brødr Myhre.

Les mer: Kjøper Emy Fish og Brødrene Myhre 16.03.2010

Styret har besluttet å ikke benytte seg av retten til å utstede vederlagsaksjer, hvilket innebærer at oppgjøret på totalt 43,5 MNOK i sin helhet skal gjøres opp i form av kontanter.

Forutsatt oppfyllelse eller frafallelse av betingelsene for gjennomføringen av transaksjonene, forventes oppgjør som tidligere annonsert å finne sted rundt 1. september 2009.