– Useriøst av Domstein

Fiskebåtredernes forbund misliker at Domstein fremhever fordelene med linefanget fisk på bekostning av trålfanget, slik forbundet oppfatter det.

– Det er flott at det settes søkelys på den gode kvaliteten til linefanget fisk, og at linefisk er miljøvennlig mat, men det er meningsløst at disse fordelene fremheves på bekostning av trålfanget fisk.

Det sier Jan Ivar Maråk i Fiskebåtredernes Forbund i en kommentar til en pressemelding fra Nofima og Østlandsforskning, som blant annet ble slått stort opp i gårsdagens papirutgave av VG.

Les også: Flere fordeler med linefiske 19.04.2010

– Enda mer betenkelig er det at styrelederen i Eksportutvalget for fisk, og medeier i flere linefartøyer, Rolf Domstein, fronter denne saken, og i tillegg har vært med på å finansiere undersøkelsen sammen med lineprodusenten Mustad og Norges Forskningsråd, uttaler Maråk, med klar adresse til adm.dir. Rolf Domstein i Domstein ASA.

– Misvisende

– Konkurransen ute i markedene står ikke mellom norsk trålfanget eller linefanget fisk, sier Maråk, som mener at hele undersøkelsen mer fremstår som en ”drittpakke” mot trålerne.

I tillegg mener han at det fremkommer flere misvisende påstander i artiklene om undersøkelsen. Han reagerer spesielt på at det hevdes at trålfanget torsk gir mer enn tre ganger høyere klimagassutslipp og energiforbruk enn linefanget fisk, og at beregningene baseres på islandske tall og gamle norske undersøkelser for trålfisket.

Maråk viser til at Sintef Fiskeri og havbruk nettopp har gjennomført en større undersøkelse, som viser at forskjellene mellom norsk trålfanget fisk og linefanget fisk er vesentlig mindre, og at forbruket av bunkers målt i liter pr kg fanget fisk var 0,43 for bunntrål og 0,31 for autoline.

Les også: Sjømat en klimavinner på matbordet 03.12.2009

Samtidig viser undersøkelsen at bruk av flytetrål, som er på full fart inn i norsk tråldrift, har gitt et bunkersforbruk under 0,1 liter pr kg fanget fisk. Slike undersøkelser av bunkersforbruket er samtidig svært kompliserte, og det bør vises stor varsomhet ved bruk av slike tall.

– Bør samarbeide

Jan Ivar Maråk håper at Mustad og Domstein i fremtiden blir flinkere til å fremheve kvalitetene til norsk linefisk uten å angripe norsk trålnæring. Både norsk trålfisk og linefisk er generelt av svært god kvalitet.

– Våre konkurrenter i markedene er oppdrettet hvit fisk og fisk fra andre nasjoner. Norsk fiskerinæring bør samarbeide i markedet, og ikke angripe hverandre. Dette burde ikke minst styrelederen i Eksportutvalget for fisk være en eksponent for, eller så burde han velge andre verv i fiskerinæringen, avslutter Maråk.

Les også: Bærekraftige produkter tar tid å innarbeide 18.04.2009