– Norge styrker bærekraftsposisjonen

Under en markering i Brussel i dag, ble norsk nordøstarktisk torsk- og hysefiskeri formelt miljøsertifisert av Marine Stewardship Council (MSC).

Miljøstandarden slår fast at de norske fiskeriene er bærekraftige og at bestandene er godt forvaltet. Når norske torsk- og hysefiskerier utenfor 12 nautiske mil nå er sertifisert av miljømerket MSC er Norge den fiskerinasjonen i verden som har flest miljøsertifiserte fiskerier.

Rupert Howes og Camiel Derichs fra MSC og Rigmor Abel fra EFF sammen i Brussel, hvor nordøstarktisk torsk- og hysefiskeri ble MSC-sertifisert. Foto: Gunn Norvik / Norwegian Seafood CouncilRupert Howes og Camiel Derichs fra MSC og Rigmor Abel fra EFF sammen i Brussel, hvor nordøstarktisk torsk- og hysefiskeri ble MSC-sertifisert. Foto: Gunn Norvik / Norwegian Seafood Council

– Gjennom hardt arbeid i Norge og gjennom internasjonalt samarbeid har Norge lykkes med å etablere bærekraftige fiskebestander. I Norge er dette godt kjent, men i enkelte andre markeder er tredjepartssertifisering viktig, sier Rigmor Abel, som er miljødirektør i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

På vegne av norsk fiskerinæring mottok Abel dokumentet som beviser at nok et norsk fiskeri er dokumentert bærekraftig. Fra før er norsk sild, norsk makrell, norsk sei og norske reker sertifisert gjennom MSC eller andre miljømerker som Krav eller Friend of the Sea.

Les også: MSC-sertifikat for torsk og hysefiske 28.04.2010

Bærekraftige torske- og hysefiskerier

Den nordøstarktiske torskebestanden er verdens største og mest bærekraftige torskebestand. Sammen med nordøstarktisk hyse representerer den varige tradisjoner og ressursbasert levesett langs norskekysten. På grunn av den gunstige bestandssituasjonen ble Norges andel av torskekvotene for 2010 økt med 16 prosent.

– Fiskeriene er sertifisert som et hele, noe som betyr at alle norske eksportører av nordøstarktisk torsk og hyse kan bruke MSC-logoen på sine produkter etter å ha gjennomgått en egen verdikjedesertifisering av sin produksjon. Dette vil være gunstig særlig i europeiske markeder, sier Karin Olsen, som er bransjesjef for hvitisk i Eksportutvalget for fisk.

MSC

Marine Stewardship Council er en internasjonal organisasjon som har utviklet et sertifiseringsprogram og miljømerkeordning for bærekraftige og godt forvaltede fiskerier. MSC-sertifiseringen er basert på en tredjepartsrevisjon av fiskeriet opp mot standarder satt av MSC, gjennomført av et akkreditert sertifiseringsbyrå.

Det norske sei-, makrell-, og sildefiskeriet har allerede gjennomgått en vellykket MSC-sertifisering, og om kort tid er også torsk- og hysefiskeriet innenfor 12 nm langs norskekysten sertifisert av MSC. Da vil ca. 75 prosent av norsk eksport av villfanget fisk være sertifisert av ulike sertifiseringsordninger for bærekraftige fiskerier.