Nye merkekrav for fiskeprodukter

Fiskeri- og kystdepartementet har nå fastsatt en ny forskrift om merkekrav for fiskeprodukter.

Det var i august 2008 at fiskeri- og kystminister Helga Pedersen varslet at hun ville innføre nye merkekrav for fiskeprodukter i Norge.

– Fremme kvalitet

Målet med de nye merkekravene er å fremme høy kvalitet på sjømat gjennom å gi informasjon om fiskeart, produksjonsmetode, fangst- eller slaktedato og fangstområde eller opprinnelsesland for fiskeprodukter.

– Forbrukerne har gitt tydelige signaler på at de ønsker mer informasjon om sjømaten. Jeg tror også at dette tiltaket vil bidra til å bedre kvaliteten på den ferske sjømaten, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Fangstdato eller slaktedato

De nye kravene skal blant annet gi forbrukerne informasjon om fangstdato for villfanget fisk eller slaktedato for oppdrettsfisk.

Dette kommer i tillegg til dagens merking med holdbarhetsdato.

Gjelder fra 1. januar 2010

Ordningen vil gi forbrukerne et grunnlag til å stille høyere krav til kvaliteten på fisken de spiser. Merkekravene vil stille næringsaktørene gjennom hele kjeden overfor krav om holde oversikt over opprinnelse og fangst- og slaktedato. For å gi næringen tid til å tilpasse seg, vil de nye kravene gjelde fra 1. januar 2010.

I tillegg til fangst- og slaktedato vil de nye merkekravene også inneholde krav som allerede er innført i EU. Det betyr at fersk og frossen fisk i disk skal være merket med blant annet art, produksjonsmåte (oppdrettet eller villfisk) og fangstområde. Disse kravene vil gjelde fra 1. august 2009.