Rekord for eksport av laks og annen sjømat

Eksportverdien av norsk sjømat var første halvår 2009 på 20,6 milliarder kroner.

Ifølge tall fra Eksportutvalget for fisk er det 2,9 milliarder kroner over rekorden som ble satt i 2008.

20 milliarder

– Sterk økning for laks, ørret, sild og makrell bidrar til at eksporten av sjømat fra Norge for første gang passerer 20 milliarder kroner i 1.halvår. Mens andre vareproduserende sektorer i Norge opplever nedgang, kan sjømatnæringen stadig notere nye eksportrekorder.

Torskesektoren har det imidlertid vanskelig, og vi må over 20 år tilbake for å finne så lav eksport av saltfisk, sier Terje E. Martinussen, adm. direktør i Eksportutvalget for fisk.

For juni måned var eksporten på 3,4 milliarder kroner. Det er en økning på 825 millioner kroner eller 32 prosent sammenlignet med juni i fjor.

Eksportrekord for laks

Første halvår var eksportverdien av laks på 10,7 milliarder kroner som er en økning på 2,4 milliarder kroner eller 29 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I juni økte verdien av norsk lakseeksport 665 millioner kroner eller 47 prosent.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var første halvår kr 31,70 mot kr 26,26 samme periode i fjor. I juni var snittprisen kr 35,24. Det ble totalt eksportert 367 tusen tonn laks, omregnet til hel fisk, mot 343 tusen tonn i fjor. Det er Frankrike og Polen som er de største importører av laks fra Norge.

Ørreten økte i samme periode med 150 millioner kroner til en samlet verdi på 953 millioner kroner. Volumet gikk ned fra 42 tusen tonn til 36 tusen tonn omregnet til hel fisk. Største kjøpere er Russland og Japan.

Rekord for sild og økning for makrell

Eksporten av sild økte med 466 millioner kroner til en samlet verdi på 2,1 milliarder kroner for årets seks første måneder. Det er en økning på 29 prosent.

Russland var største mottaker med en verdi på 600 millioner kroner. Eksporten av makrell økte med 300 millioner til 656 millioner kroner. Dette er nesten en dobling i forhold til i fjor. Russland og Japan er våre største markeder for makrell. For både sild og makrell skyldes verdiøkningen økte priser og større volumer.

Oppgang for fersk torsk

Hittil i år er det eksportert fersk villfanget torsk til en verdi av 232 millioner kroner. Dette er en økning på 4 prosent. I juni var eksporten fordoblet i forhold til juni i fjor med en verdi på 42 millioner kroner.

Størst er veksten til Danmark, som ved siden av Frankrike er de største mottakerne av fersk torsk fra Norge.

Tøft halvår for saltfisk

Første halvår ble eksporten av saltet torsk redusert med 580 millioner kroner til en samlet verdi av 334 millioner kroner. Dette er en nedgang på 64 prosent.

Oppgang for klippfisk

Eksporten av klippfisk økte med 65 millioner kroner eller 5 prosent til en samlet verdi av 1,3 milliarder kroner. Det er klippfisk av sei som står for veksten, mens eksporten av klippfisk av torsk går svakt tilbake.