Klare til å bistå USA

Kystverket er klare til å bistå i amerikansk oljevernaksjon dersom amerikanske myndigheter ønsker norsk bistand.

Kystverket har fulgt utviklingen i Mexicogulfen etter at oljeplattformen Deepwater Horizon sank den 20. april. Gjennom EU mottas det rapporter om status og de tiltak som er iverksatt for å bekjempe oljeforurensningen. Kystverket koordinerer det norske arbeidet med eventuell oljevernbistand til USA.

– Dersom amerikanske myndigheter ønsker norsk bistand i oppryddingsarbeidet etter at oljeplattformen Deepwater Horizon sank 20. april, vil vi selvsagt bidra på best mulig måte både med norsk utstyr og med vår kompetanse, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Kystverket har mottatt en henvendelse fra det europeiske beredskapssenteret EU-MIC om mulighet for bistand til USA dersom en henvendelse skulle komme fra amerikanske myndigheter. Kystverket har respondert positivt på henvendelsen, og kartlagt ressurser som kan settes inn ved behov.

– Samtidig vil jeg selvfølgelig forsikre meg om at eventuell bistand ikke vil gå på bekostning av nasjonal beredskap, sier fiskeri- og kystministeren.

BP, som er ansvarlig for denne hendelsen, har iverksatt en storstilt mobilisering av oljevernutstyr. Som følge av dette har Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) stilt til disposisjon 150 kubikkmeter med dispergeringsmiddel for BP.

Det kan også være aktuelt at mekanisk oljevernutstyr fra Norge avgis til aksjonen i Mexicogulfen. Kystverket har kontakt med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vedrørende eventuelle konsekvenser av å avgi privat eller kommunalt oljevernutstyr til aksjonen. Dersom det blir aktuelt å avgi statlige ressurser, vil dette avklares med Fiskeri- og kystdepartementet.

Les også: – Oljeindustriens Tsjernobyl 03.05.2010