Nye minstepriser fra Norges Råfisklag

Norges Råfisklag har fastsatt nye minstepriser for sløyd breiflabb med hode og for lysing. Videre er det oppnådd enighet om nye minstepriser for reker.

Breiflabb
På grunn av endringer i markedet, har Norges Råfisklag bestemt at minsteprisen på sløyd breiflabb med hode, fra og med fredag 14. mai 2010 settes til:

Breiflabb, sløyd m hode minst 8 kg kr 20,-
Breiflabb, sløyd m hode 4- 8 kg kr 18,-
Breiflabb, sløyd m hode under 4 kg kr 13,-


Lysing

Minsteprisen på lysing endres fra samme dato til:

Lysing, minst 2 kg , sløyd m hode kr 19,-
Lysing, 1 – 2 kg, sløyd m hode kr 13,-


Reker

I prisdrøftelsene mellom Norges Råfisklag og fiskeindustrien (representert av FHL og NSL) ble det tirsdag 11. mai oppnådd enighet om å øke prisene for ferske reker i 2010.

Minsteprisen for kokte skallreker til konsum, økes til kr 48,50 fra og med 31. mai og frem til 16. august 2010. Deretter blir minsteprisen kr 43,- i vintersesongen.

Prisøkningen er på henholdsvis kr 2,50 (sommerperioden) og kr 1,00 (vintersesongen), samtidig som sommerprisperioden er utvidet med 2 uker. Ferske reker til pilling øker med 25 øre. Øvrige priser prolongeres, opplyser Råfisklaget.

Les også: Nye minstepriser på hvitfisk 05.05.2010

Prisene gjelder i Norges Råfisklag sitt distrikt.