Med doktorgrad til Eksportutvalget

Asbjørn Warvik Rørtveit. Foto: Norwegian Seafood Council

Asbjørn Warvik Rørtveit er ansatt som ny markedsanalytiker i Eksportutvalget for fisk.

I fire år har Asbjørn Warvik Rørtveit jobbet med sin doktorgrad om spisevaner og valg knyttet til fisk/sjømat som middagsmat.

Mens Rørtveit avsluttet sin doktorgrad har han også vært midlertidig ansatt prosjektleder for folkehelseprosjektet “Fiskesprell” i Eksportutvalget for fisk (EFF). Fredag 11. juni disputerte han for sin Phd-tittel og samme uke ble han fast ansatt som markedsanalytiker i EFF.

– Vi er utrolig fornøyd med å ha knyttet til oss Asbjørn på fast basis og i en stilling hvor han umiddelbart kan benytte sin doktorgradsekspertise, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsadgang og markedsinformasjon i EFF.

– Han skal inngå i vår avdeling for konsumentanalyse og dermed styrke et område som har vært i sterk utvikling i EFF de siste årene, sier Sundheim

Disputasen om emnet ”Consideration set size and choice in fish consumption: The influence of attitude, knowledge, convenience, and category presentation” ble ført ved Handelshøgskolen i Tromsø/UiT fredag med strålende tilbakemeldinger fra opponentene. Professor Magne Supphellen ved Universitetet i Bergen var en av opponentene og han ga tydelig uttrykk for at resultatene i Rørtveits avhandling vil ha stor verdi for sjømatnæringen fremover.

Les også: Hva avgjør valg av fisk til middagsmat? 16.06.2010

Asbjørn Warvik Rørtveit vil inngå i teamet som arbeider med konsumentanalyser, hvor EFF fra før har en heltidsansatt analytiker og en deltidsansatt doktorgradsstipendiat.