Nye medarbeidere til Fiskarlaget og FHF

Hanne Digre og Eirik Sigstadstø er ansatt av Norges Fiskarlag for å arbeide med forskning og utvikling (FoU).

Etter avtale mellom Fiskarlaget og forskningsfondet FHF, vil de to nyansatte inngå som en del av FHFs faglige organisasjon, skriver FHF i en pressemelding. Arbeidssted blir Norges Fiskarlags kontorer i Trondheim.

Nye ansikter i Fiskarlaget og FHF: Fagsjef Hanne Digre og prosjektkoordinator Eirik Sigstadstø. Foto: Knut Arne Høyvik / Norges FiskarlagNye ansikter i Fiskarlaget og FHF: Fagsjef Hanne Digre og prosjektkoordinator Eirik Sigstadstø. Foto: Knut Arne Høyvik / Norges Fiskarlag

Hanne Digre er ansatt som fagsjef for FoU innen fiskeri, og starter opp 1. januar 2011. Frem til hun tiltrer, vil Merete Bjørgan Schrøder fungerer både som fagsjef for fiskeri og fagsjef for fiskehelse (innen havbruksområdet) i FHF.

Som fagsjef vil Digre ha et overordnet faglig og administrativt ansvar for fagområdet fiskeri i FHF, og inngå som en del av FHFs faglige ledergruppe. Digre kommer fra stilling som forskningsleder i SINTEF. Hun har sin utdannelse fra Landbrukshøyskolen på Ås, med spesialfelt fangstbehandling. Hun holder nå på å avslutte sin doktorgrad om slaktemetoder for fisk.

Les også: – Krever smertefri avliving av fisk 18.12.2009

Eirik Sigstadstø er ansatt som prosjektleder/prosjektkoordinator innenfor fagområde fiskeri, og tiltrer i august. Nåværende forskningskoordinator, Merete Bjørgan Schrøder, vil være i jobben frem til Sigstadstø tiltrer, skriver Norges Fiskarlag i en pressemelding.

Sigstadstø kommer fra AKVA Group, og har hovedfag i marinbiologi fra NTNU. I sin nye stilling vil han blant annet få ansvar for å utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter i henhold til FHFs strategier. Han vil også være rådgiver og saksbehandler for Faggruppe marine ressurser.