EFTA og Ukraina signerte avtale

3 stk. sild på is. Foto: Yvonne Holth / Norwegian Seafood Council

Handelsavtalen mellom EFTA-statene og Ukraina ble undertegnet i Reykjavik torsdag 24. juni.

Avtalen knytter Ukraina til Europa og gir norske eksportører gode og forutsigbare rammevilkår for handelen med landet. Fisk og fiskeprodukter er det viktigste norske eksportproduktet.

– Jeg er veldig glad for at vi har undertegnet handelsavtalen mellom EFTA-statene og Ukraina her i Reykjavik i dag. Dette er en historisk viktig avtale. Ukraina ønsker tettere økonomiske relasjoner vestover i Europa og ser på en avtale med Norge og de tre andre EFTA-statene som et viktig mål, sa nærings- og handelsminister Trond Giske i en pressemelding torsdag.

Avtalen ble undertegnet av Ukrainas utenriksminister Kostyantyn Gryshchenko og av EFTA-ministerne Össur Skarphéðinsson (Island), Aurelia Frick (Liechtenstein), Doris Leuthard (Sveits) og Trond Giske.

– Avtalen er viktig fordi den sikrer norske eksportører og investorer økt forutsigbarhet og bedre rammebetingelser i et stort og nært marked. Avtalen vil bidra til å øke verdiskapingen og sikre arbeidsplasser i Norge, sier Giske.

Les også: Andre forhandlingsrunde med Ukraina 04.09.2009

Fisk og fiskeprodukter

Fisk og fiskeprodukter er i dag det viktigste norske eksportproduktet til Ukraina og utgjorde 93 prosent av totaleksporten i 2009. Det er derfor av stor betydning at partene i avtalen forplikter seg til ikke-anvendelse av antidumpingstiltak og at avtalen oppretter kontaktpunkter for konsultasjoner knyttet til veterinære og plantesanitære spørsmål. I tillegg ble det oppnådd et godt resultat for markedsadgang.

Handelsavtalen trer i kraft mellom Norge og Ukraina når begge land har ratifisert avtalen.

Nærmere om avtalen

  • Forhandlingene mellom EFTA og Ukraina startet i april 2009 og ble avsluttet etter fem forhandlingsrunder.
  • Handelsavtalen er en annengenerasjonsavtale som dekker varehandel, inkludert opprinnelsesregler, handelsforenkling, tekniske handelshindre (TBT), veterinære og plantesanitære tiltak (SPS), handelstiltak (antidumping mv.), handel med tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, tvisteløsning og konkurranse.
  • For varehandel ble det oppnådd et svært godt resultat som innebærer tollfrihet for alle industrivarer, med noen mindre unntak. Handelsavtalen er asymmetrisk fordi Ukraina for et fåtall sensitive varer først vil fjerne sine tollsatser etter en avtalefestet nedtrappingsperiode, mens EFTA-statene binder seg til å avvikle toll på alle industrivarer fra avtalens ikrafttredelse. EFTA-statene fikk gjennomslag for ikke-anvendelse av antidumpingstiltak, noe som er prinsipielt viktig for Norge. Videre gir avtalen gode vilkår for norsk eksport av fisk og sjømat. For handel med tjenester påtar Ukraina seg forpliktelser utover det som følger av WTO på områder av betydning for norsk næringsliv, blant annet for skipsfartstjenester, finansielle tjenester (sjø- og energiforsikring), og telekommunikasjon.
  • Viktig er også at handelsavtalen inneholder kapittel om investeringer. Investeringskapittelet gir norske investorer i Ukraina samme behandling som for ukrainere, unntatt for noen enkeltområder der Ukraina har forbehold om adgang til diskriminering. Investeringskapittelet gir også minimumsgarantier mot urimelig behandling uavhengig av om det foreligger diskriminering. Dette er første gang Norge inkluderer bestemmelser om investeringsbeskyttelse siden handelsavtalen mellom EFTA og Singapore (2002).