Domstein og Norway Pelagic kraftig opp på børsen

Fiskerfartøyet MS Kvannøy tilhører rederiet Hansen Dahl Fiskeri AS, som også eier et ikke ubetydelig antall aksjer i Norway Pelagic ASA. Foto: Hansen Dahl Fiskeri AS

Markedet sendte aksjene i Domstein og Norway Pelagic kraftig opp, etter at det i dag ble kjent at Austevoll Seafood kjøper Domsteins aksjer i Norway Pelagic.

Domstein steg 18,42 prosent på børsen, mens Norway Pelagic steg 15,29 prosent. For begge aksjene kom imidlertid oppgangen på lavt volum.

Det ble i dag tidlig kjent at Domstein ASA har solgt alle konsernets 5.054.137 aksjer i Norway Pelagisk ASA til Austevoll Seafood ASA. Avtalen omfatter 32,27 prosent av aksjene i NPEL. Prisen er avtalt til 60 kroner per aksje, hvilket er en overpris på 45,63 prosent i forhold til gårsdagens sluttkurs på 41,20 kroner for NPEL.

Austevoll Seafood som nå sitter med 37,14 prosent av aksjene i Norway Pelagic, opplyste samtidig med kunngjøring av kjøpet fra Domstein, at selskapet vil selge seg noe ned igjen i selskapet, for ikke å utløse tilbudsplikt til de øvrige aksjonærene i Norway Pelagic.

Les også: Domstein selger til Austevoll Seafood 20.07.2010

Opp på lavt volum

Domstein ASA som med salget av aksjer til Austevoll Seafood, får inn 303 millioner kroner i kontanter, endte dagen med en oppgang på 18,42 prosent til 2,25 kroner på Oslo Børs. Det ble imidlertid omsatt bare 944 441 aksjer i Domstein, til en total verdi av ca 2 millioner kroner. Dette er dog godt over gjennomsnittlig handelsvolum for DOM, som vanligvis er en relativt illikvid aksje på børsen (lite omsatt).

Norway Pelagic ASA steg med 15,29 prosent 47,50 kroner. Utenom Austevoll Seafood sitt kjøp fra Domstein, ble det imidlertid omsatt bare 48.579 aksjer i Norway Pelagic i dag, til en verdi av knapt 2,35 millioner kroner.

For illikvide aksjer kan små handler gi uforholdmessig store kursutslag den ene eller andre veien. Illikvide aksjer bør derfor følges over et lengre tidsrom enn bare én dags handelsutvikling, for å få et godt inntrykk av markedets mening om aksjeverdien.

Austevoll Seafood svakt ned

Derimot så endte Austevoll Seafood ASA dagen med en nedgang på 0,90 prosent til 33,00 kroner, etter meldingen om kjøp av 32,27 prosent av aksjene i Norway Pelagic ASA. Det ble ikke handlet mer enn 96 223 aksjer i Austevoll Seafood i dag, til en samlet verdi av 3,23 millioner kroner. De fleste dager er handelen i NPEL lavere, men så er da også NPEL en relativt illikvid aksje på børsen.

En mulig forklaring på dagens nedgang, kan være at aksjemarkedet vurderer overprisen på NPEL-aksjene som høy, samt at risikoen i aksjen har økt i og med oppkjøpet og det faktum at selskapet nå er tvunget til enten å foreta et snarlig nedsalg av aksjer i Norway Pelagic for å unngå tilbudsplikt, eller alternativt å legge inn bud på hele selskapet.

Skal Austevoll Seafood plassere aksjene i markedet uten tap, så er det etter dagens kursstigning for NPEL til 47,50 kroner, fortsatt et stykke opp til 60,00 kroner som Austevoll Seafood betalte ved kjøpet fra Domstein.

Det bør også nevnes at hovedindeksen på Oslo Børs falt med 0,64 prosent i dag, og at NPEL med andre ord sluttet bare moderat mer ned enn hovedindeksen på børsen.

Pen verdiøkning for Hansen Dahl Fiskeri

Hansen Dahl Rederi AS meldte nylig om kjøp av ytterligere 357.000 aksjer i Norway Pelagic ASA. Rederiet sitter nå med 857.000 aksjer i selskapet.

Det ble ikke opplyst noe om kjøpspris for de 357.000 aksjene. Børskursen har imidlertid steget med 6,50 kroner fra 41,00 kroner den 14. juli, til 47.50 kroner i dag. Markedsverdien av rederiets aksjer i NPEL har med det økt med 5,58 millioner kroner i løpet av en knapp uke.

Les også: Øker i Norway Pelagic 15.07.2010

Scottish Salmon Company steg etter oppkjøp

Selskapet meldte i dag om oppkjøp av West-Minch Salmon på Hebridene. Aksjemarkedet belønnet oppkjøpet med å sende aksjen opp med 2,31 prosent til 3,99 kroner.

Også SSC fremstår som en illikvid aksje, akkurat som forgjengeren LHC. Det ble i dag omsatt bare 37.120 aksjer til en verdi av totalt 147.759 kroner.

Les også: Kjøper West-Minch Salmon 20.07.2010