Arne E. Karlsen ny direktør i FHF

Arne E. Karlsen tiltrer som øverste administrative leder i forskningsfondet FHF fra 1. januar 2011.

– Styret i FHF er veldig fornøyd med dette valget, sier styreleder i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Rolf Jørn Karlsen, i en pressemelding.

– Med Arne E. Karlsen får FHF en direktør som både kjenner sjømatnæringen og har forankring i hele verdikjeden, og samtidig har god kontaktflate mot virkemiddelapparatet og instituttsektoren, sier Karlsen.

Arne E. Karlsen tiltrer på seks års åremål fra 1. januar 2011, med mulighet for ytterligere seks års forlengelse. Arbeidssted blir Oslo. Anne Margrethe Olsen, som nå er konstituert direktør, fortsetter som nestleder når Karlsen tiltrer.

Anne Margrethe Olsen har fra den 10. mai i år, vært konstituert i stillingen som direktør, etter at at Terje Flatøy fratrådte.

Les også: Terje Flatøy fratrer som direktør i FHF 10.05.2010

Solid bakgrunn fra både næring og forskning

Karlsen kommer fra stillingen som nestleder i Gunnar Klo AS. Han har tidligere vært blant annet adm. dir. i Mackzymal AS og økonomidirektør i Eksportutvalget for fisk (EFF).

Karlsen innehar flere sentrale verv innen næring og forskning, og er blant annet 1. nestleder i styret i til Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og styremedlem i stiftelsen Rubin. Han har tidligere vært leder av Matprogrammet i Norges Forskningsråd. Karlsen er varamedlem til FHFs styre, men uten å ha deltatt i styremøter hvor lederposisjonen har vært diskutert. Karlsen er 41 år gammel og utdannet siviløkonom.

– Felles innsats er avgjørende

– Felles innsats innenfor forskning og utvikling er avgjørende for å løse sentrale utfordringer for næringen, sier Arne E. Karlsen.

– FHF er en viktig fellesskapsløsning for norsk sjømatnæring, og jeg ser frem til å bidra til å styrke arbeidet for å videreutvikle næringens bærekraft og verdiskapning, sier den nye direktøren.

Om FHF
FHF er et offentlig forvaltningsorgan som ledes av et styre foreslått av næringen og oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet. I dialog med næringen utformer FHF strategier for forskning og utvikling (FoU), tar initiativ til og finansierer FoU-prosjekter, og driver forskningsformidling.

FHF ble opprettet i 2001 etter et ønske i næringen, og får sine inntekter gjennom en lovpålagt FoU-avgift på eksport av fiskevarer. FHFs sekretariat er lokalisert i Oslo, men organisasjonen har også medarbeidere i Tromsø, Trondheim og Ålesund. (Kilde: FHF).