Beredskapsavdeling rapporterer om mange hendelser

Kystverkets beredskapsavdeling rapporterer om mange hendelser i uke 30 - 2009.

Det ble rapportert inn 28 meldinger til Kystverkets beredskapsvaktlag. Sju av hendelsene har involvert fartøy, tre gjelder hendelser innen petroleumsvirksomheten offshore, tre hendelser fra landbaserte kilder og seks meldinger om oljefilm/-utslipp til kyst/sjø og frem meldinger vedrørende drivende gjenstander eller andre saker som utgjør fare for sjøsikkerheten, uttaler vaktleder Ole Kristian Bjerkemo i Kystverket.

I tillegg er det mottatt 10 satellitt bilder hvorav ett av disse gjaldt mulige oljesøl. Vaktlaget har i tillegg fulgt opp tømmingen av ”Petrozavodsk” ved Bjørnøya og utslippet fra cruisebåt i Geirangerfjorden. Det har også vært tre internasjonale varslingsøvelser (ICE, EU MIC og UNECE) som er fulgt opp i henhold til fastlagte rutiner.

Hendelser som har involvert skip/fartøy

Totalt sju hendelser har involvert fartøy denne vaktuken.

 • Fergen MS ”Austrheim” kolliderte med en kai i Kvinnherad.
 • Forskningsfartøyet MS ”Kongsøy” stod på grunn ved Smerenburgbreen på Svalbard..
 • Passasjerfergen MS ”Smørbukk” gikk i kaia i Oslo
 • LPG tankeren ”Gammagas” hadde en ikke-planlagt stopp utenfor Jæren.
 • Bilfergen MS ”Heilhorn” gikk i kaia på Helgeland
 • Dykkerfartøyet ”Frog Taurus” gikk på grunn ved Oscarsborg i Oslofjorden.
 • Kjemikalietankeren ”Kilstraum” fikk motorstans sørvest for Slåtterøy fyr. Fartøyet ba selv om slepeassistanse og ble tauet til Ågotnes.

Ingen av hendelsene medført utslipp. Alle sakene ble fulgt opp av Sjøfartsdirektoratet.

Hendelser fra petroleumsvirksomheten

Det er mottatt tre varsel/meldinger om utslipp.

 • Utslipp av 40 liter hydraulikkolje fra Norne-feltet
 • Utslipp av 70 liter råolje Njord A på grunn av feil i forbindelse med testseparator
 • Satelittmelding om utslipp fra Murchinson-feltet på britisk sektor.

Landbaserte kilder

Fra landbaserte kilder er det registrert tre hendelser.

 • Utslipp av ca. 200 liter diesel i forbindelse med at tankbil veltet ved Gol.
 • Det ble observert et ukjent stoff i Drammenselva ved Mjøndalen.
 • Utslipp av ca. 200 liter hydraulikkolje fra Yara Glomfjord

Disse sakene ble fulgt opp lokalt av ansvarlig forurenser/kommunen.

Olje oppdaget på åpen sjø eller i kystsonen

Det er totalt meldt om seks observasjoner av olje eller andre stoffer i kystsonen. Disse er:

 • En satelittobservasjon antydet olje på sjøen nord Kvitsøy. Dette kunne ikke verifiseres av fartøy i området.
 • NOTAM kontoret meldte at et fly hadde observert olje i fjorden utenfor Bergen. Dette ble sjekket, men var så tynt at det ikke var mulig å aksjonere.
 • Det ble tipset om oljefilm rundt en oljeplattform som lå inne i Bjørnefjorden. Ble sjekket, men kilden var ikke plattformen og var ikke aksjonerbart.
 • Kystverkets overvåkningsfly oppdaget en oljestripe i skipsledene i nærheten av Vigdis-feltet. Kilde var ukjent og dette ble vurdert til ikke å være aksjonerbart.
 • KYVs overvåkningsfly observerte en oljefilm, sannsynligvis fra skip, i havet utenfor Fedje. Tiltak ikke mulig å iverksette.
 • Lørdag ble det igjen observert en tynn oljefilm i samme område.

Drivende gjenstander mv.

Med fare for skipsfarten samt meldinger med betydning for sjøsikkerheten

 • Drivende trosse i skipsleden ved CCB i Hordaland
 • Et jordras i Lysefjorden medførte at trær og jordmasser gikk på sjøen
 • Søndag ble et tre oppdaget i skipsleden ved Florø og tilsvarende ved Austbø på Helgeland.
 • En liten fritidsbåt brant opp i Lyngenfjorden.

Alle disse sakene ble fulgt opp av losoldermannen i vaktlaget slik at skipsleden ble ryddet og eventuelt navigasjonsvarsel ble sendt ut.

Observasjoner fra satellitt

Totalt er det i vaktuka mottatt 11 scener. I to av scenene var det indikasjon på olje som ble fulgt opp. Se redegjørelse over.

Andre saker

Vaktlaget har vært involvert i tre internasjonale varslingsøvelser i regi av henholdsvis:

 • EUs Monitoring, Information and Communication Centre (MIC)
 • United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
 • Nettverket for utveksling av informasjon ved kjemikalieuhell (ICE)
 • I tillegg har Kystverkets førstelinjeberedskap hatt en intern øvelse med kjemikalietanker i drift