Solgte sjømat for 5,9 milliarder

Arkivbilde fra da laks nummer 10 millioner ankom Shanghai i Kina. Foto: Norwegian Seafood Council

Det ble i oktober i år eksportert sjømat for 5,9 milliarder kroner.

Eksporten av norsk sjømat i 2010 er allerede nå på nivå med eksporten for hele 2009, som også var et rekordår.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 43,1 milliarder kroner, mot 44,6 milliarder kroner for hele 2009. I oktober ble det solgt sjømat for 5,9 milliarder kroner til utlandet. Dette er en økning på 1 milliard kroner eller 21 prosent sammenlignet med oktober i fjor, viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF).

– En kraftig vekst i makrelleksporten til Japan er med på å løfte sjømateksporten i oktober. I tillegg fortsetter rekordsalget av norsk laks og legger grunnlaget for tidenes sjømateksport fra Norge, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk, i en pressemelding.

Laks for 3 milliarder

For første gang passerte lakseeksporten 3 milliarder kroner på måned. Dette er en økning på 843 millioner kroner eller 38 prosent målt mot oktober i fjor. Verdien hittil i år er på 24,9 milliarder kroner som er en økning på 5,9 milliarder kroner og som igjen betyr at totaleksporten av laks i hele 2009 er passert. Fortsatt høy pris og rekordstore volum forklarer veksten.

Eksporten av ørret økte med 8 millioner kroner i oktober til en samlet verdi av 173 millioner kroner. Ser man på perioden januar til oktober er det en nedgang på 341 millioner kroner og gir en samlet verdi på 1,3 milliarder kroner.

Frankrike og Polen er største mottakere av laks fra Norge. Eksporten av laks til Russland økte i oktober med 106 prosent til en verdi av 322 millioner kroner og gjør Russland til vårt 3. største laksemarked. For ørreten er det Russland og Kina som er største mottakere.

Makrell opp, sild ned

Eksporten av makrell økte med 247 millioner kroner eller 40 prosent til totalt 865 millioner kroner i oktober. Hittil i år er eksporten av makrell på 2,7 milliarder kroner som er en vekst på hele 1,1 milliard kroner.

I oktober falt sildeeksporten med 163 millioner kroner til en samlet verdi av 381 millioner kroner. Hittil i år er eksportverdien på 2,6 milliarder kroner som er en nedgang på 337 millioner kroner eller 11 prosent.

Japan er største mottaker av makrell med en verdi på 918 millioner kroner som er en vekst på 537 millioner kroner hittil i år. For sild er det fortsatt Russland som er største mottaker, men reduserte importen med 10 prosent til en verdi av 685 millioner kroner. Tyskland er nest største kjøper av sild fra Norge og økte sin import med 18 prosent til en samlet verdi på 312 millioner kroner.

Mer klippfisk, mindre saltfisk

Klippfiskeksporten økte med 20 prosent eller 85 millioner kroner i oktober til totalt 517 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert klippfisk for 2,8 milliarder kroner som er en oppgang på 340 millioner kroner eller 14 prosent.

Saltfiskeksporten ble redusert med 49 millioner kroner i oktober som er nesten en halvering i forhold til oktober i fjor. Men for perioden januar til og med oktober er det en økning på 95 millioner kroner eller 15 prosent til totalt 738 millioner kroner.