Arbeidere blir syke av kongekrabbe

Kongekrabbe. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Mange som jobber med kongekrabbe får luftveisplager og allergi. Noen blir så syke at de må slutte.

– Risikoen for å utvikle luftveisplager og allergi når man jobber med krabbe er stor, og det er et betydelig problem blant produksjonsarbeidere i krabbeindustrien i Canada og Alaska, sier Lisbeth Aasmoe, forsker ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Troms, til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

Hun leder et forskningsprosjekt som skal finne ut hvorfor så mange blir allergiske mot kongekrabbe. Det er første gang noen undersøker allergi i denne industrien her til lands.

Kjent i utlandet

Kongekrabbenæringen i er forholdsvis ny i Norge. De fleste bedriftene er små og ligger langs kysten i Øst-Finnmark, fra Honningsvåg og østover.

I Canada og Alaska er krabbenæringen mye større, og der er problemet velkjent for de som jobber med snøkrabbe, en art som er noe mindre enn kongekrabben. En undersøkelse i kanadisk snøkrabbeindustri, viste at hver femte arbeider hadde astma som sannsynligvis skyldes krabbe.

– Flere studier fra Canada og Alaska viser at mange i krabbeindustrien må slutte på grunn av luftveisplager, eller de må flyttes til annet type arbeid. Vi vet ikke hvor stort dette problemet er her i Norge, sier Aasmoe.

Vil forebygge

Også i tradisjonell fiskeindustri er det relativ høy forekomst av luftveisplager. Nå vil Aasmoe finne ut hvor stort problemet er blant krabbearbeiderne. Hun er godt i gang med et treårig forskningsprosjekt sammen med doktorgradsstudent Marte Thomassen.

Norges Astma- og Allergiforbund står bak prosjektet som er støttet med midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

– Kongekrabbenæringen er i sterk vekst, og det er viktig å få kunnskap tidlig for å forebygge helseskader, sier generalsekretær Anne Kari Holm i Extrastiftelsen.

Økt bestand gir flere arbeidsplasser i næringen, og dermed kan luftveisplager og allergi bli et enda større problem i fremtiden.

– Det viktigste allergenet (antigener som forårsaker allergi) fra krabbe og skalldyr er identifisert som et felles protein. De som reagerer på kongekrabbe kan dermed utvike allergi mot andre krabbearter og andre skalldyr, sier Lisbeth Aasmoe.

Vil finne omfanget

Forskerne kartlegger luftveisproblemene gjennom spørreskjemaer til alle ansatte i alle bedrifter i kongekrabbenæringen. Noen bedrifter blir undersøkt grundigere, blant annet ved målinger av stoffer i luften og helseundersøkelser av de ansatte.

– Slakting, rengjøring og koking av krabbene frigjør stoffer til luften. Det rapporteres om luftveisplager og allergier ved arbeid med både rå og kokt krabbe, sier Lisbeth Aasmoe.

Forskningsprosjektet avsluttes om to år.