Har kjøpt hele Nergård-konsernet

Nergård Holding har kjøpt seg opp fra 49 til 100 prosent eierandel i Nergård AS.

Det ble tidligere i høst kjent at et nyetablert selskap, Nergård Holding, hadde inngått avtale om kjøp av til sammen 40,64 prosent av aksjene i Nergård AS, fra Lysnes Invest AS og Hopen Invest AS. Nergård Holding hadde videre inngått avtale med kjøp av aksjer fra minoritetsaksjonærer, slik at selskapet hadde sikret seg 49 prosent av aksjene i fiskerikonsernet.

Les også: Solgte store eierposter i Nergård 14.09.2010

- Dette kjøpet ble senere godkjent av de offentlige myndigheter, opplyser Lysnes Invest, Hopen Invest og Nergård AS i en felles pressemelding.

Kjøper hele selskapet

Samtidig med at det første kjøpet ble kjent, ble det også opplyst at Nergård Holding hadde opsjon på å kjøpe resterende aksjeposter på til sammen ca 51 prosent i Nergård AS, fra Lysnes Invest AS og Hopen Invest AS.

– Nergård Holding AS har nå besluttet å benytte seg av opsjonen på de resterende 51 prosent. Dersom myndighetene godtar dette, vil Nergård Holding AS bli eier av 100 prosent av aksjene i Nergård AS, opplyses det i meldingen.

– Vi tror dette vil være en god løsning på eierskapet i Nergård AS. Vi har fått på plass solide og kompetente eiere som sikrer selskapets videre utvikling, sier styreleder Hallvard Østgård i Lysnes Invest AS og Hopen Invest AS.

Arne Stang ny styreleder

Administrerende direktør i Welcon AS, Arne Stang, blir ny styreleder i Nergård AS. Både Arne Stang med familie og Welcon As eier hver 25 prosent av aksjene i Nergård Holding.

– Nergård er et konsern med en unik historie. Vi ser fram til å utvikle selskapet videre med utgangspunkt i de tre hovedpilarene hvitfisk industri, pelagisk industri og havfiskeflåte, sier påtroppende styreleder i Nergård AS, Arne Stang.

Eiersammensetning

Etter en emisjon i Nergård Holding AS, vil eiersammensetning være som følger:

Aksjonærer

Eierandel
i prosent

Søstrene Nergård AS 25
Bollagrunn AS 25
Arne Stang AS 25
Welcon AS 25

Nærmere om aksjonærene:

  • Søstrene Nergård AS er eid med 1/3 hver av Nina og Helene Nergård m/familie, Kræmer AS og Torrissenfamilien i Bodø
  • Bollagrunn AS eies 2/3 av Bjarte Tunold og 1/3 av Norsk Sjømat AS, hvor Tunold har en stor aksjepost
  • Arne Stang AS eies av Arne Stang og hans familie. Stang er administrerende direktør i Welcon AS
  • Welcon AS er eid 50 prosent av det irske selskapet Origin Enterprises PLC og 50 prosent av Austevoll Seafood ASA