Ny database for forskningsdata

Den nye databasen «SJØMIL» gjør forskningsdata mer tilgjengelig.

Havforskningsinstituttet overvåker og samler kontinuerlig inn store datamengder fra alle norske havområder. Gjennom en ny database, «SJØMIL», ønsker Havforskningsinstituttet å gjøre det lettere å få tak i noen av disse dataene.

I databasen finner du målinger over tid for blant annet temperatur, saltholdighet, fiskeriressurser, samt tidsserier om fiskeristatus fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES ), melder Havforskningsinstituttet.

– Instituttet har mange tidsserier, og med SJØMIL-databasen ønsker vi å gjøre tilgangen til en del av disse enklere. I stedet for å måtte kontakte instituttet og den enkelte forsker, kan du nå gå inn i databasen selv og finne det du er på jakt etter, forteller forsker Jan Erik Stiansen, som har vært ansvarlig for tilretteleggingen av databasen.

Samlet mange tidsserier

– I SJØMIL har vi samlet mange av de mest brukte seriene vi har, i tillegg til en del serier fra ICES. Foreløpig har vi lagt ut klimadata som temperatur og saltholdighet, samt mengde og aldersstruktur på fisk. I fremtiden håper vi også å få lagt ut overvåkningsdata for plankton, forurensing, sel og hval, forteller Stiansen.

– Datainnsamlingen er som oftest gjort med forskningsfartøyene våre, og lagres i instituttets databaser som faggruppen Norsk Marint datasenter (NMD) har ansvar for. NMD vedlikeholder den største samlingen av marine miljø- og fiskedata i Norge, og jobber med å samle, kvalitetssikre og lagre marine miljø- og fiskedata og å gjøre dataene tilgjengelig for forskning, sier Stiansen.

To medarbeidere fra NMD har stått sentralt i utviklingen av denne databasen. Brukergrensesnitt og teknisk innhold er utviklet av Sjur Ringheim Lid, mens Kjell Bakkeplass har vært ansvarlig for tilretteleggingen av dataene.

Håper å forenkle datatilgangen

– Vi beregner deretter indekser for utviklingen i tid av disse observasjonene. Dette kaller vi indeksserier, og er observasjoner som er aggregert for et område eller et snitt, forklarer Stiansen.

Det er første gang disse tidsseriene blir tilgjengliggjort for et allment publikum via en nettportal. Håpet er at det nå vil bli langt enklere både for forskere og andre interesserte å få tak i tidsserier for egne analyser av sammenhenger i økosystemet, forteller Stiansen.

Fiskeribestandsdata fra ICES

ICES foretar hvert år en vurdering av statusen for flere av våre viktigste fiskebestander, og gir ut råd om forsvarlig fiske på dem. I arbeidet med dette, genereres det historisk oversikt over utviklingen av bestandene, som total mengde fisk, mengde gytemoden fisk, antall ved alder og fiskepresset på de ulike artene.

– Selv om disse tidsseriene blir offentliggjort i diverse rapporter, så har det ikke vært så lett å få tak i selve tallene. Derfor er Havforskningsinstituttet stolte av å ha fått lov av ICES til å legge disse data ut lett tilgjenglig på nett, forteller Stiansen.

Han håper databasen vil lette arbeidet med å avdekke naturens små og store hemmeligheter.

– SJØMIL skal være en levende database. Foreløpig er det et noe begrenset antall tidsserier som er lagt ut, men det jobbes intensivt med å øke dette i tiden framover, sier Stiansen.

Gå til databasen her: SJØMIL - Database for sjø og miljø