Sjømateksport for 3,3 mrd i juli

Det har definitivt ikke vært feriestille i norsk sjømatnæring i juli måned. Med en sjømateksport på hele 3,3 milliarder kroner i juli er veksten på 28 prosent sammenlignet med 2008.

For fjerde måned på rad ender eksportverdien av norsk sjømat på 3,3 milliarder kroner, melder Eksportutvalget for fisk.

– Hovedårsaken til den positive utviklingen er en sterk etterspørsel etter norsk laks i en rekke markeder. Dette skyldes både at kundene i viktige markeder har holdt fast ved laksekonsumet sitt i vanskelige økonomiske tider og at det er mindre konkurranse fra andre lakseprodusenter. I juli ser vi også effekten av en svakere norsk valuta sammenlignet med samme måned i 2008, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

I årets syv første måneder er det eksportert sjømat for 23,8 milliarder kroner, noe som er 3,7 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det har aldri vært eksportert sjømat for tilsvarende verdier, verken i juli måned eller for de syv første månedene av et år.

Spretten laks og ørret

Eksporten av laks og ørret har i sommer hoppet til nye høyder. 55 000 tonn laks, tilsvarende 2200 fullastede vogntog, har rullet ut over norske grenser i juli, og 2,1 milliarder kroner har rullet motsatt vei. Det er hele 721 millioner kroner, eller 50 prosent, mer enn i juli 2008. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 36,7 kroner og Frankrike, Polen og Russland topper listen over landene som kjøper mest norsk laks.

Også for ørreten er prisene gode. Det viktigste produktet, fersk hel ørret, kostet knappe 36 kroner i gjennomsnitt levert ved norsk grense. Selv om kvantum var mindre enn i 2008, førte de gode prisene til at verdien av ørreteksporten i juli måned endte på 182 millioner kroner, eller 40 millioner kroner over samme måned i fjor.

Lavsesong i fiskeriene etter sild og makrell

Sommeren er en relativt rolig sesong i fiskeriene etter sild og makrell, og selv om de viktigste produktene er fryste, så reflekteres dette også i eksportstatistikken. Eksporten av sild endte på 110 millioner kroner i juli, noe som er litt over fjoråret. Så langt i år er det eksportert sild for 2,2 milliarder kroner, en oppgang på 27 prosent sammenlignet med fjoråret.

Mer saltfisk i juli

Det ble i juli måned eksportert saltfisk av torsk (hel og filet) for 43 millioner kroner, tilsvarende 1350 tonn. Til sammenligning var det i juli 2008 eksportert et kvantum på 497 tonn til en verdi av 21 millioner kroner. Så langt i år har man sett en reduksjon i eksportverdien på 60 prosent.

Eksporten av klippfisk endte på 213 millioner kroner i juli, en økning på 56 prosent sammenlignet med juli forrige år. Så langt i år ligger klippfiskeksporten 10 prosent foran fjoråret i verdi, hvor klippfisk av sei står for mesteparten av økningen.

Tørrfiskeksporten så langt i år ligger knappe 100 millioner kroner foran fjoråret. Juli representerer et brudd i denne økningen, og eksporten falt med 18 prosent sammenlignet med juli 2008. Reduksjonen skyldes i hovedsak mindre kvantum og dårligere pris til Italia, som er det viktigste markedet for tørrfisk av torsk.