Pelagisk næring samlet i Ålesund

Mer enn 80 personer deltok på den faglige samlingen for pelagisk næring, som ble avholdt i Ålesund over dagene 7. og 8. desember. Se foredragene her.

Rica Parken Hotell i Ålesund var arena for en fagsamling for pelagisk verdikjede i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Mange innspill og nye visjoner for den videre utvikling ble presentert av de tilstedeværende deltakerne som var jevnt fordelt fra næringen, forskningsmiljø, virkemiddelapparat, banker, organisasjoner og utstyrsleverandører, melder FHF.

Fagsjef Berit A. Hanssen, FHF, stod for den offisielle velkomsten og ga gjestene en innføring i FHF sine målsettinger om å legge til rette for økt verdiskapning, miljøtilpasning, omstilling og nyskapning i fiskeri- og havbruksnæringen. Faggruppens leder, Sigurd Teige, forklarte at man ønsket en sterkere satsning på å utnytte restråstoffet, samt at man forventet å doble budsjettet for totalutnyttelse av fiskeråstoffet, til 12 millioner kroner i 2011. Teige påpekte hvor viktig det var at næringen var en aktiv del i prosessen, og at forskningen måtte ha som hovedmål å gi ny kunnskap og konkrete resultater som næringen kan ta i bruk.

Les også: Faglig samling for pelagisk næring 25.11.2010

Kvalitet

Alle talerne på møtet var enige om at den pelagiske næringen kan bli bedre til å utnytte ressursene, både logistisk, økonomisk og markedsmessig. Kvaliteten på produktene skulle fortsatt stå i fokus, men kvalitet burde også prises deretter. Norsk eksport av pelagisk fisk har vært konsentrert til et begrenset antall markeder hvor de største kjøperne av norske produkter er å finne i Russland, Ukraina og Nigeria. Det ble etterlyst nye strategier for å utvikle og styrke lønnsomheten, og at man skulle utforske mulighetene for å forsøke å redusere bedriftenes markedsrisiko.

Sildemelke

Et større FHF-finansiert prosjekt tar sikte på å videreutvikle den kommersielle utnyttelsen av sildemelke. Forskningssjef Anne Garvik, fra Nofima Ingrediens, forklarte at det var et stort ubenyttet økonomisk potensial i sildemelke. Ernæringsverdien er høy og det skal være mange positive helsemessige effekter, noe som igjen kan vinkles inn mot det alltid voksende helsekostmarkedet. Men det gjenstår en del arbeid og prosesstekniske utfordringer i arbeidet med å videreutvikle en sunn, kommersiell utvikling av sildemelke.

Foredrag

Følgende foredrag som ble holdt på samlingen, og kan lastes ned her: