Makrellen løfter pelagisk sektor

Samlet eksportverdi av pelagiske arter endte på 7,3 milliarder kroner i 2010, mens volumet endte på 1,1 millioner tonn.

Det har aldri vært eksportert pelagisk fisk til konsum for større verdier enn i 2010, opplyser Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

Det ble i 2010 eksportert makrell for 3,0 milliarder kroner, noe som tilsvarer en oppgang på 776 millioner eller 36 prosent i forhold til 2009. Det har aldri vært eksportert makrell for større verdier fra Norge enn i 2010. Sild opplever en tilbakegang på 9 prosent til 3,7 milliarder mens loddeeksporten går tilbake 15 prosent til 487 millioner kroner i følge tall fra Eksportutvalget for fisk.

– Store kvoter på alle de tre artene sild, makrell og lodde sammen med god etterspørsel i de store markedene har gjort denne rekordeksporten mulig. Japans store kjøp av makrell og Nigerias store kjøp av sild til gode priser er mye av årsaken til de gode eksporttallene, forklarer senioranalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk.

Les også: Eksportrekord for norsk sjømat i 2010 04.01.2011

Mye makrell til konsum i Japan

Det er i 2010 eksportert fryst hel makrell for 2,8 milliarder, noe som er en oppgang på 38 prosent fra 2009. Eksporten av fryst hel makrell har i 2010 vært på 265 000 tonn, en økning på 76 000 tonn fra året før. Japan er det største makrellmarked med 75 000 tonn, etterfulgt av Kina på 51 000 tonn. Hoveddelen av makrellen til Kina går videre til Japan etter filetering/marinering noe som betyr at Japan konsumerer over halvparten av makrellen fra Norge. Andre store makrellmarkeder i 2010 har vært Tyrkia, Nigeria, Russland, Sør-Korea og Nederland, alle med over 100 millioner kroner i eksportverdi.

Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell var i 2010 på kr 10,62, noe som er 1,6 prosent under 2009 prisen.

Russland fortsatt største marked for sild

Det ble i 2010 eksportert sildeprodukter for 862 millioner kroner til Russland fordelt på 122 000 tonn fryst hel og 45 000 tonn fryste filetprodukter. For begge produktkategorier er det en nedgang i eksporten til Russland både i volum og verdi.

Det nest største markedet var Nigeria på 509 millioner, en økning på 21 prosent i forhold til i fjor. Dette utgjør 129 000 tonn fryst hel sild.

Med en eksportverdi på 426 millioner kroner er Tyskland nå vårt tredje største sildemarked. Eksporten av sildefilet til Tyskland er doblet på to år og endte i 2010 på 44 000 tonn.

Eksporten til vårt fjerde største marked Ukraina endte i 2010 på 379 millioner kroner og det er en reduksjon på 38 prosent fra 2009. På plassene etter Ukraina kommer Nederland, Polen, Danmark, Litauen, Hviterussland og Sverige, alle med over 100 millioner kroner. Det er en økning til Sverige og Nederland, men nedgang til de øvrige markedene. Samlet gikk eksporten av fryst hel sild tilbake med 10,5 prosent i 2010 til 450 000 tonn mens eksporten av fryste filetprodukter gikk ned med 7,8 prosent til 162 000 tonn.

– Det er særlig gledelig å registrere den økte eksporten av makrell til Japan. Her har Eksportutvalget for fisk (EFF) styrket budsjettet betydelig. Av ”nye” markeder er det verd å merke seg Sør-Korea, Tyrkia og ikke minst Norge. Dette er markeder vi mener har stort potensial og vi vil starte markedsaktiviteter i disse landene for å øke etterspørselen etter norsk makrell og sild, sier Ingelill Jacobsen, markedssjef sild, makrell og lodde i EFF.

Mindre lodde til konsum

I 2010 ble det eksportert 130 000 tonn fryst hel lodde, en nedgang på 2 000 tonn fra i fjor. Russland var vårt største loddemarked med 44 000 tonn, mens 36 000 tonn ble eksportert til Ukraina og 12 000 tonn til Litauen. Det japanske markedet tok 14 000 tonn norsk konsumlodde mens 8 000 tonn til Kina i hovedsak går videre for konsum i Japan.