Eksportrekord for norsk sjømat i 2010

Norsk sjømateksport var i 2010 på 53,8 milliarder kroner og for sjuende år på rad settes det ny eksportrekord for sjømat.

Økningen er på hele 9,1 milliarder kroner fra 2009, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Det ble eksportert 2,7 millioner tonn sjømat. Det er en økning på 93 tusen tonn sammenlignet med 2009. Det serveres nå 37 millioner måltider norsk sjømat hver dag.

– Norsk sjømateksport har hatt en eventyrlig vekst i 2010. Det har vært en spesiell sterk etterspørsel etter laks og ørret, som øker med 7,4 milliarder kroner (29 prosent) til 33,1 milliarder kroner. Havbruksnæringen utgjør dermed 62 prosent av samlet norsk sjømateksport, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Eksportutvalget for fisk i en pressemelding.

– Eksporten av tradisjonelle torskeprodukter viser også økning, men her skyldes veksten de økte kvotene. Prisene ligger stort sett på 2009-nivå og det har vist seg vanskelig å løfte prisene etter det dramatiske fallet i 2008. Også pelagisk sektor opplever eksportrekord, med basis i god markedsutvikling for makrell og et stort kvantum sild, sier Martinussen.

Frankrike og Russland er fortsatt Norges største markeder

Eksporten til Frankrike var på 5,3 milliarder kroner som er en økning på 588 millioner kroner målt mot 2009. Dette plasserer Frankrike på topp i 2010, Russland beholder en klar andreplass med en eksportverdi på 5,2 milliarder kroner. Økningen for Russland er på 682 millioner kroner.

Kina, inkludert Hong Kong, er det markedet med størst vekst i 2010. Veksten passerte 1 milliard kroner eller 48 prosent. Samlet var eksporten til Kina og Hong kong på 3,1 milliarder kroner.

Ukraina er det markedet med størst nedgang i eksportverdi. Ukraina endte på 1,1 milliarder kroner som er en nedgang på 223 millioner kroner.

Eksporten til EU økte med 4,6 milliarder kroner til en total på 31 milliarder kroner. Dette utgjør 58 prosent av totaleksporten.

Kraftig vekst i havbruk

Norsk eksport av sjømat fra havbruk økte med 7,4 milliarder kroner til 33,4 milliarder kroner som igjen utgjør 62 prosent av den totale sjømateksporten. Av dette utgjør laks 31,4 milliarder kroner mens ørret utgjør 1,6 milliarder kroner.

Les også: Rekord for norsk lakseeksport i 2010 05.01.2011

Økning for fiskeri

Villfanget sjømat endte på 20,4 milliarder kroner som er en økning på 1,7 milliarder kroner. Hyse, sei og makrell kan notere rekorder i 2010. For hyse økte verdien med 275 millioner kroner til en verdi av 1,3 milliarder kroner. Sei økte sin verdi med 158 millioner til 2,1 milliarder kroner. Makrell endte på 3 milliarder kroner som er opp 790 millioner kroner.

Klippfisk av sei økte sin verdi med 148 millioner til 1,3 milliarder kroner. Eksporten av saltet torsk økte med 61 millioner kroner og endte på totalt 755 millioner kroner, mens klippfisk av torsk økte med 275 millioner kroner til en verdi på 1,9 milliarder kroner. Den totale tørrfiskeksporten gikk svakt tilbake og endte på 613 millioner kroner.

Les også: Stor eksport av torskefisk i 2010 05.01.2011

Les også: Makrellen løfter pelagisk sektor 05.01.2011