Analyserer sjømat etter oljeutslipp

NIFES har startet analysearbeidet av sjømat fanget i områdene ved det havarerte lasteskipet ”Full City” utenfor Langesund, slik at mattryggheten kan vurderes.

Lasteskipet ”Full City” gikk like etter midnatt fredag 31. juli på grunn utenfor Langesund i Telemark. Det har lekket ut olje fra havaristen. Prøver av villfisk, krabbe og skjell fra områder ved skipet skal analyseres for PAH (polyaromatiske hydrokarboner) og PCB (polyklorerte bifenyler).

– Prøver av torsk, sei, hyse, lyr, ål, makrell og krabbe har i dag kommet til prøvemottaket ved NIFES og analysearbeidet har startet. Prøver av skjell er ventet i morgen, sier Anne-Katrine Lundebye Haldorsen, forskningssjef ved Program for trygg sjømat ved Nasjonalt institutt for ernærings og sjølmatforskning, NIFES.

– Oljeforurensning kan forårsake forgiftning av sjømat, derfor vil vi analysere prøvene for PAH og PCB for å kunne si noe om mattryggheten, sier Haldorsen.

– PAH og PCB er stoffer som knyttes til forurensning av sjømat ved en oljeforurensning.

Resultatene vil publiseres så snart de er klare. Dette kan ta noen uker.

Samarbeid

Undersøkelsene av PAH og PCB i sjømat utføres for Kystverket. PAH undersøkelsene er et samarbeid mellom NIFES (mattrygghet) og Havforskningsinstituttet (miljøpåvirkning).

Prøvetakningen er utført av Havforskningsinstituttet. Det er prøvetatt ved fire områder: To nærme havaristen, samt ved Steingrunn og Skjæregg.