Fortsatt eksportvekst for norsk sjømat

Rund makrell, fersk. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Eksportverdien av norsk sjømat var på 4,2 milliarder kroner i januar 2011.

Det er en økning på 684 millioner kroner eller 19 prosent sammenlignet med januar i 2010 i følge tall fra Eksportutvalget for fisk.

– En fortsatt sterk global etterspørsel etter norsk laks bidrar til høye laksepriser og vi ser derfor at veksten i sjømateksporten fra 2010 fortsetter også i januar måned, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

Økt eksportverdi for laks og ørret

I januar var eksportverdien av laks på 2,4 milliarder kroner som er en økning på 587 millioner kroner sammenlignet med januar i fjor. Stort volum og fortsatt gode priser er årsaken til rekordeksporten. Frankrike, Polen og Russland er største mottakere av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte i januar med 5 millioner kroner til en samlet verdi på 123 millioner kroner. Russland er vårt største marked for ørret i januar, mens Japan viser størst vekst.

Les også: Sterk januarmåned for lakseeksporten 08.02.2011

Vekst for sild og makrell

Eksporten av sild økte med 40 millioner kroner eller 9 prosent til en verdi av 512 millioner kroner i januar. Tyskland er det markedet som vokser mest med en økning på 24 millioner kroner eller 37 prosent til en samlet verdi på 90 millioner kroner. Russland er største marked for sild i januar. Makrelleksporten økte med hele 55 prosent til en samlet verdi av 241 millioner kroner i januar. Kina står for størsteparten med en verdiøkning på 36 millioner kroner og ble største mottaker av makrell i januar.

Økning for saltfisk

For eksport av saltfisk ble økningen 22 prosent i januar 2011, til totalt 38 millioner kroner. Portugal økte med hele 14 millioner kroner, mens vi ser en tilbakegang i eksporten til Spania på nesten 6 millioner kroner.