God inntjening i Austevoll Seafood

Austevoll Seafood oppnådde i første kvartal 2011 et resultat før skatt på 521,3 millioner kroner, mot 587,6 millioner kroner i første kvartal 2010.

Det fremgår av resultatrapporten for første kvartal 2011 som Austevoll Seafood ASA la frem i dag.

Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 2 952 i kvartalet (Q1 2010 MNOK 2 746). EBITDA før verdijustering av biomasse i første kvartal var MNOK 612 (Q1 2010 MNOK 431).

Gode markedspriser

Oppnådde salgspriser på atlantisk laks og ørret, pelagiske produkter til konsum og fiskeolje har i første kvartal 2011 vært høyere sammenlignet med samme kvartal i 2010. Det er også oppnådd gode priser på fiskemel, men mer i tråd med oppnådde priser for samme periode i fjor.

EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 486 (Q1 2010 MNOK 309). Det har i første kvartal vært en positiv IFRS biomassejustering med MNOK 50, tilsvarende IFRS biomassejustering for samme kvartal i 2010 var positiv med MNOK 270. EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 536 (Q1 2010 MNOK 579).

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i første kvartal MNOK 37 (Q1 2010 MNOK 59). De største tilknyttede selskapene er Norskott Havbruk AS (eier av det Skotske oppdrettsselskapet Scottish Sea Farms Ltd.), Norway Pelagic ASA og Brødrene Birkeland AS.

Konsernets netto rentekostnader utgjorde i første kvartal 2011 MNOK -47 (Q1 2010 MNOK -54).

Resultat før skatt og biomassejustering er i første kvartal MNOK 472, resultat før skatt og biomassejustering i samme kvartal 2010 var MNOK 318. Veksten i resultatet utgjør 48,4 prosent sammenlignet med første kvartal år 2010.

Positive forventninger

– Styret er i det alt vesentlige tilfreds med konsernets resultat for første kvartal. Konsernets gode posisjon i verdens sjømatnæring danner grunnlag for en positiv holdning til konsernets utvikling fremover, heter det i rapporten.

Austevoll Fisk AS fusjoneres inn i Norway Pelagic AS

En fusjonsavtale mellom Austevoll Fisk AS (et datterselskap av Austevoll Seafood ASA) og Norway Pelagic AS (et datterselskap av Norway Pelagic ASA), ble den 15. april 2011 godkjent av generalforsamlingene i Austevoll Fisk AS, Norway Pelagic ASA og Norway Pelagic AS.

Alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Austevoll Fisk, inkludert selskapets eierinteresser i Shetland Catch Ltd., skal, ved gjennomføringen av fusjonen, overføres til Norway Pelagic AS. Fusjonen forventes gjennomført i månedsskiftet juni/juli 2011. AUSS vil som fusjonsvederlag motta 2 768 954 nye aksjer i Norway Pelagic ASA og AUSS vil dermed øke sin aksjebeholdning i Norway Pelagic ASA til 7 978 994 aksjer, tilsvarende 43,3 prosent av aksjekapitalen i Norway Pelagic ASA.

Les også: Kan fusjonere pelagiske virksomheter 01.02.2011