Ulovlig tunfisk på norske bord?

WWF krever stans i ulovlig fiske og importforbud til Norge av den truede blåfinnede tunfisken.

Norsk import av blåfinnet tunfisk er økende og den ulovlige fangsten kan havne på norske forbrukeres bord, skriver WWF i en pressemelding.

Den blåfinnede tunfiskens vandring mot gyteområdet i Middelhavet er i full gang, og søndag ble det intensive fisket på verdens mest verdifulle fisk åpnet. Båter utstyrt med snurpenot fra hele middelhavsregionen deltar i fisket.

Libya har tillatt fiske i området, til tross for at de ikke har inngått en fiskeriplan for sesongen. Dermed er det libyske fisket ulovlig i følge internasjonale regler, hevder WWF. Det ble rapportert om flere libyske båter med kurs for den libyske fiskerisonen, før fisket ble åpnet søndag.

– Internasjonale regler undergraves

WWF krever at norske myndigheter og andre medlemsnasjoner i ICAAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna), slår hardt ned på dette ulovlige fisket i libyske farvann. ICAAT er den organisasjonen som har ansvar for bærekraftig forvaltning av tunfisk.

– Medlemslandene i ICCAT bør forhindre at disse båtene får gjennomført det ulovlige fisket, sier Karoline Andaur, leder for havmiljøavdelingen i WWF-Norge.

– Det foreligger ingen fiskeriplan for dette fisket for sesongen, og den nåværende uroen i Libya innebærer at den pålagte overvåkingen og håndhevingen av fiskeriet i disse farvannene er umulig. Dette fisket undergraver derfor den internasjonale avtalen for høsting av sterkt overfiskede arter, sier Andaur.

– Den franske regjeringen har et særskilt ansvar, ettersom ti libyskflaggede snurpenotfartøy som eies av franske selskaper dro til den libyske fiskerisonen fra europeiske havner i Frankrike (Sète) og Malta, sier Andaur.

Vil ha importforbud til Norge

WWF oppfordrer også Norge til å innføre umiddelbart importforbud av den kritisk truede blåfinnede tunfisken, som er oppført i den internasjonale rødlisten over truede arter.

– Norske forbrukere skal slippe å være redde for at de, uten å vite det, kan komme til å spise ulovlig fiskede rødlistede arter som blåfinnet tunfisk, sier Andaur.

Samtidig må også forbrukere ta ansvar og forsikre seg om at de ikke kjøper blåfinnet tunfisk. Forbrukerne, restaurantene og kjedene må bevisst styre unna denne og andre kritisk truede arter, mener WWF.

Fisk til 1000 kr per kilo

Bestanden av blåfinnet tunfisk er redusert til et katastrofalt bunnivå grunnet den store etterspørselen på verdens fiskemarkeder. Fisk på rundt 350 kilo selges for summer opp mot 80 000 dollar på det japanske markedet, som tilsvarer langt over 1 000 kroner kiloen.

Tall fra Eksportutvalget for fisk viser at det importeres en betydelig og stadig økende mengde fersk blåfinnet tunfisk til Norge. Det har sammenheng med den sterke veksten i sushi-konsumet i Norge. Den blåfinnede tunfisken er svært ettertraktet i sushi-markedet på grunn av sitt eksklusive mørkerøde kjøtt.

Les også: – Nytt håp for tunfisken 12.03.2010