Fordeler 3000 tonn torsk i åpen gruppe

Fiskeri- og kystdepartementet følger opp overenskomsten med Sametinget om innstillingen fra Kystfiskeutvalet.

- Alle fartøy i åpen gruppe som omfattes av ordningen får nå en reell økning av fiskemulighetene sammenlignet med fartøy utenfor det geografiske virkeområdet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

- Uavhengig av fartøylengde får alle fartøy et tillegg på seks tonn, sier Berg-Hansen.

Overenskomst med Sametinget

Etter overenskomst med Sametinget om tiltak til oppfølging av kystfiskeutvalget, har Fiskeri- og kystdepartementet besluttet fordeling av tilleggskvantum til fartøy i åpen gruppe i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.

Dette innebærer at fisket i åpen gruppe for fartøy i virkeområdet restartes etter stoppen 5. mai i år.

Les også: Foreslår lovfestet rett til fiske i nord 13.05.2011

Krever skriftlig melding

Før den enkelte fisker kan gå i gang med fisket på tilleggskvoten gjeldende for virkeområdet, skal det sendes skriftlig melding til Fiskeridirektoratet for å sikre riktig kvoteavregning. Pliktig melding skal gis per telefaks på nr. 55 23 82 76 eller på e-post til  fmc @ fiskeridir.no. Fisket på tilleggskvoten kan starte fra og med mandag 23. mai 2011, opplyser departementet.
 
Revidert kvotetabell åpen gruppe:

Fartøylengde      Ordinære
maksimal- 
kvoter
Ordinære
garanterte 
kvoter
Maksimal-
kvoter i
virkeområdet 
Garanterte
kvoter i
virkeområdet 
Under 8 meter 20 14 26 20
8 - 9,99 meter 28 20 34 26
10 meter og over 32 22 38 28