Aker Seafoods får større torskekvoter

Aker Seafoods' trålerflåte får økte kvoter av torsk etter retildeling av tredjelandskvantum.

Aker Seafoods' trålerflåte er blitt tildelt økte kvoter av torsk for fiske i 2011. Økningen er på omlag 4 prosent av opprinnelig kvote, opplyser Aker Seafoods ASA i en børsmelding.

Selskapet viser til melding fra Fiskeri- og kystdepartementet den 19. mai, om refordeling av gjenstående tredjelandskvantum i fisket etter torsk i nord. Totalt 10 016 tonn nordøstarktisk torsk av tredjelandskvoten blir fordelt blant norske fiskere på bakgrunn av den vedtatte «trålstigen».

Les også: Refordeler tredjelandskvantum av torsk 19.05.2011

Fire prosent

Dette innebærer at hver kvoteenhet for torsketrål øker med 46 tonn (rund vekt) til 1 183 tonn (rund vekt), en økning på om lag 4 prosent for året 2011. Aker Seafoods har totalt 29,6 konsesjoner for torsketrål.

– Økt torskekvote medfører at Aker Seafoods har et bedret driftsgrunnlag for 2. halvår. Økte kvoter på konvensjonelle fartøy er også positivt for Norway Seafoods og kan bidra til økt tilgang på torsk resten av året, sier konsernsjef Thomas Farstad i Aker Seafoods ASA.