– Et viktig europeisk påvirkningsorgan

Nylig avtroppet leder for Marine Board, Lars Horn, vurderer det europeiske forskningstrategiske organet som en viktig arena for å utøve påvirkning.

– Ledervervet har både gitt mulighet til å påvirke den europeiske arenaen, og innsikt i hvordan andre land prioriterer innenfor marin forskning, sier Lars Horn, spesialrådgiver og avdelingsdirektør i Norges forskningsråd.

Marine Board er engasjert på et område der Norge er i verdenstoppen både innenfor forskning, forvaltning og næringsutvikling, og der ulike interesser konkurrerer om både plass og tilgang til naturressurser. Havet er sentralt for flere av de store utfordringene Europa står overfor – som klima, forurensning, tilgang til mat og energi. Blå bioteknologi kommer til å bli svært sentralt for innovasjon og næringsutvikling i årene framover, skriver Norges forskningsråd i en pressemelding.

– Det er klart at dette er spørsmål hvor Norge må ha en sterk internasjonal stemme, sier spesialrådgiver Lars Horn, som har ledet Marine Board i to perioder siden mai 2007.

I løpet av denne tiden har Marine Board markert seg gjennom sine deklarasjoner om marin forskning, posisjoneringspapirer og visjonsdokumenter for det marine Eurpoa. Det er tydelige spor etter Marine Boards stemme både i EUs marine og maritime policy og i EUs strategi for marin og maritim forskning.

Innspill til nytt rammeprogram

– Vi har bidratt til å tydeliggjøre behovet for og betydningen av marin og maritim forskning i Europa, sier Horn. - Dette arbeidet vil fortsette. Nå er det særlig viktig å kunne påvirke innretningen på EUs nye rammeprogram som går under betegnelsen Common Strategic Framework (CSF). Her konkurrerer marine og maritime forskningsoppgaver med andre viktige temaer.

Arbeidet med det neste rammeprogrammet pågar parallelt med at det europeiske fellesinitiativet JPI Oceans er i ferd med å finne sin form.

– Det blir spennende å se hvordan JPI Oceans kan samspille med det nye rammeprogrammet slik at vi får flere europeiske forskningssatsinger som på ulike måter vi øke kunnskapen om marine og maritime spørsmål.

Les også: Grønt lys for storsatsing på hav 20.05.2011
Les også: Felles havforskning på agendaen 01.06.2010

Engasjerer regjeringene

Marine Board har ikke noe direkte med JPI-ene å gjøre, hverken Oceans – eller Sunne og produktive hav som er den norske betegnelsen, eller andre aktuelle initiativ som handler om f.eks. mat eller klima.

– Marine Board ser positivt på JPI-ene fordi de innebærer en økt satsing fra landenes side, i dette tilfelle på marin og maritim forskning. Marine Boards rolle vil være å påvirke innhold og prioriteringer med bakgrunn i sin brede kontaktflate i Europa, sier Horn.

Lars Horn fortsetter som norsk delegat til Marine Board etter at han ved organisasjonens møte i Tallinn 10.-11. mai overlot ledervervet til greske Kostas Nittis. Nittis er forskningsdirektør ved oceanografisk institutt ved Hellenic Centre for Marine Research i Athen. Han har vært delegat til Marine Board siden 2001, de siste tre årene som nestleder.

Ved møtet i Tallin ble professor Peter Haugan fra Universitetet i Bergen ny nestleder. Haugan har vært delegat til Marine Board siden 2008.