Mindre bukfett med fiskeproteiner

Ny forskning hos NIFES viser at hydrolyserte proteiner, peptider, fra fisk kan påvirke produksjon og fordeling av gallesyrer og dermed redusere utviklingen av fedme hos rotter.

Overvekt er et økende problem nasjonalt og internasjonalt, men kan forebygges, blant annet gjennom et balansert kosthold. Her har fisk og annen sjømat en naturlig plass. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har gjort flere forsøk hvor rotter er blitt fôret med fiskeproteiner i hydrolysert form, det vil si nedbrutt til kortere bestanddeler kalt peptider. Når melkeproteinet i fôret erstattes med hydrolyserte fiskeproteiner øker innholdet av gallesyrer i kroppen og rottene utvikler mindre fettvev, spesielt i buken (abdomen). Nå forsøker NIFES å finne de bakenforliggende mekanismene til dette, melder NIFES.

– Nye resultater viser at kilden til de hydrolyserte proteinene, og hvilken oppbygning de har, kan påvirke produksjonen av gallsyrer i kroppen, og dermed utviklingen av fedme, sier Bjørn Liaset, forsker ved NIFES i Bergen.

Liaset forklarer det slik: Proteiner er bygget opp av aminosyrer, og proteiner fra ulike kilder er bygget opp av varierende mengder av de ulike aminosyrene. Proteiner fra fisk og sjømat er for eksempel rik på taurin sammenliknet med de fleste andre proteinkilder (blant annet melkeprotein , også kalt kasein og soya). Både hos mennesker og gnagere (mus og rotter), binder taurin seg til gallesyrer i fordøyelsessystemet. Taurin er viktig både for dannelsen av gallesyrer i kroppen og for den funksjonen gallesyrene har. En viktig oppgave er å dele de store fettdråpene som kommer ut i tarmen i mindre dråper og slik spille en viktig rolle i fettfordøyelsen. I tillegg virker gallesyrer som et signalstoff, som påvirker fettomsetning og fettforbrenningen.

Les også: Fiskeproteiners betydning for livsstilssykdommer

Forsøket

I et forsøk ved NIFES fikk rotter et fôr som inneholdt hydrolyserte proteiner fra sei, som er rik på aminosyrene taurin og glycin. Disse rottene ble sammenliknet med rotter som fikk fôr som inneholdt enten soya eller kasein som proteinkilde. Soya og kasein har en annen aminosyresammensetning.

– Resultatene viser at rottene som fikk fiskeprotein hadde mer gallesyrer i kroppen ved faste enn de andre rottene, og de hadde mindre bukfett. De hadde også mindre av fettstoffet triacylglycerol i blodet, som er en kjent markør for hjerte- og karsykdommer, forteller Liaset.

– En mulig forklaring er derfor at rottene som fikk hydrolyserte seiproteiner økte produksjonen av gallesyrer i kroppen, og dette førte igjen til mindre utskilling av lipoproteiner fra leveren, hvor man finner fettstoffet triacylglycerol. I tillegg øker gallesyrer fettforbrenningen i fettvev, noe som kan bidra til å motvirke fedme.

– Hydrolyserte protein er peptider i konsentrert form. Om man får lik effekt av hel fisk og ulike arter vet vi ikke enda, men er noe vi vil forske mer på i tiden som kommer, avslutter Liaset.

Fôringsforsøket med rotter er en del av NIFES forskningsaktivitet, som på sikt vil kunne bidra til å forklare hvordan fiskeproteiner kan motvirke utvikling av fedme.

Mer om taurin

Taurin er en fri aminosyre og regnes som ikke-essensiell, det vil si at kroppen kan lage den selv. Dyr i havet inneholder ekstra mye av denne aminosyren, mens den nesten ikke finnes i planteriket. 50 % av de frie aminosyrene i hjertet er taurin.

Mer om glycin

Glycin er en ikke-essensiell aminosyre. Hydrolyserte fiskeproteiner er ofte rike på glycin. Menneskekroppen bruker glycin blant annet til avgiftningsmekanismer i leveren.