Kystflåten kan spare energikostnader

En ny rapport fra «Energinettverk Fiskeflåte» avslører store muligheter for energisparing for kystflåten på under 22 meter.

Videreføringen av et prosjekt Forskningsfondet FHF initierte med Norges Fiskarlag, «Energinettverk Fiskeflåte» 2006-2008, har nå levert en rapport som avslører store muligheter for energisparing. Prosjektet har fokusert på hvilket energisparingspotensial kystflåten under 22 meter har, melder FHF.

Og ifølge rapporten, «Resultater Energinettverk Fiskeflåte – Kystflåten under 22 meter», så er det store variasjoner, men også store innsparingsmuligheter for denne delen av kystflåten. Lenke til rapporten finnes nederst i denne artikkelen.

Prosjektansvarlig, John Ingar Jenssen fra Cowi AS som utførte undersøkelsene på vegne av FHF og Norges Fiskarlag, sier at fartøy med lette redskap kan spare inn opptil 21.000 kroner årlig, mens fartøy med tunge redskap kan spare 96.0000 kroner, og at reketrålere kan spare opptil 30.300 kroner årlig.

– Samlet sett fant vi ut at for flåtegruppen under 22 meter utgjorde et sparepotensial på 147.700 liter olje årlig for 15 fartøy. Det totale oljeforbruk var på 907.700 liter årlig, hvilket betyr at sparepotensialet sett over ett utgjør omlag 16 prosent av det totale energiforbruket, sier Jenssen.

Les også: Mer energieffektiv fiskeflåte 23.08.2010

– Kostnadsfrie tiltak

Ifølge Jenssen er sparepotensialet størst innenfor framdrift med tilhørende framdriftshastighet og framdriftssystem. Mange fartøy kan også oppnå store besparelser ved å finne den mest lønnsomme hastighet for Steaming” (forflytning fra et sted til et annet), forklarer Jenssen. Tiltakene er også kostnadsfrie, pluss at det er en rekke andre tiltak som har potensial og er lønnsomme, legger han til

Under sesongen 2010 fokuserte prosjektet på kystflåten under 22 meter, og båtene som var med i prosjektet var også med på kartleggingen av prosesser, tester av oljeforbruk, samt oppfølging av oljebruk, fangst, distanse og logging av kW belastning.

Nye verktøy for energioppfølging

For at arbeidet med å forbedre energibruken fortsetter fremover ble ulike verktøy utformet, blant annet et tilpasset EOS-system ("Energi Oppfølgings System") for fiskeflåten, samt en aktiv oppfølging som vil sikre en robust og varig besparelse og sikre at redusert energibruk blir etterprøvbar. I tillegg ble ulike verktøy utformet for energioppfølging der både skipper og maskinist gjør en innsats og bistår fartøyene for bedre drivstofføkonomi og energiutnyttelse. Hvert enkelt fartøy fikk sine egne energirapporter med en analyse av fartøyets energibruk samt tiltaksforslag.

I samråd med deltakerne delte prosjektgruppen opp fisket i driftstilstander i et antall som best beskrev den driften som dekker en hel driftssyklus for fartøyene. Dette ble gjort for å kunne sammenligne båtenes energibruk i forskjellige driftstilstander uavhengig av hvor lang tid fartøyet tilbragte i den aktuelle tilstanden, samt fastslå energiforbruk for tilstanden. Det ble dermed tatt høyde for at båtene hadde ulik gangtid, liggetid eller aktuell tid på fiskefeltet. Totalt 28 båter deltok i nettverket i perioden 2009 - 2010.

Les mer
Resultater Energinettverk Fiskeflåte 2009-2010 - Kystflåten under 22 meter (pdf)