Straffer ikke tråleren «Sjøvik»

Tråleren «Sjøvik» ilegges ikke gebyr for ikke å ha hatt minst to navigatører om bord.

Norges Fiskarlag har fått gjennomslag for at det ikke skal ilegges et gebyr som Sjøfartsdirektoratet ville gi til fiskebåten «Sjøvik» skriver Norges Fiskarlag i en pressemelding.

Fartøyet fra selskapet Flekkerøyfisk AS ble varslet om at de fikk 75.000 kroner i såkalt overtredelsesgebyr, etter at Kystvakten gjorde en kontroll om bord den 13. januar i år.

Krav om minst to navigatører

Bakgrunnen for saken er at det fra 2011 kreves at fartøy som er i drift i mer enn 14 timer sammenhengende må ha minst to navigatører om bord. «Sjøvik» hadde bare én navigatør da Kystvakten gjorde sin kontroll av fartøyet.

Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø opplyser at Sjøfartsdirektoratet i denne saken varslet om gebyr, til tross for at de selv hadde bedt Kystvakten om ikke å håndheve reglene inntil videre.

Han mener utfallet i saken viser at det var riktig å komme med merknader på vedtaket og han er fornøyd med å ha nådd frem med dette synet.

Martin Andås i selskapet Flekkerøyfisk sier også han er fornøyd med at de ikke ilegges gebyr.

Det er denne våren avdekket stor mangel på sertifiserte navigatører i fiskeflåten. En undersøkelse fra Norges Fiskarlag viser at det er behov for en ekstra navigatør på minst 260 fartøy, fordelt langs hele kysten.

I et samarbeid mellom Norges Fiskarlag og Sjøfartsdirektoratet skal Fiskarlaget lage et forslag til en plan over tiltak og fremdrift for utdanning av navigatører. Det skal deretter holdes et nytt møte om saken med Sjøfartsdirektoratet.

Les også: Reddet fra brennende tråler 17.02.2010