Regulering av fiske med bunnredskap

Fiskeri- og kystdepartementet har nå fastsatt forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i norske farvann.

Den nye forskriften som regulerer fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone (NØS), fiskerisonen rundt Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard, har virkning fra 1. september 2011.

– Norge går foran i arbeidet med å regulere fiske med bunnredskap når vi nå fastsetter nasjonale regler, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg- Hansen i en pressemelding.

– Det er viktig at Norge følger opp den oppfordringen som er kommet fra FN om å beskytte sårbare marine bunnhabitat mot ødeleggende fiskemetoder. Samtidig er det viktig at vi følger opp det arbeidet Norge alt gjør i de regionale fiskeriorganisasjonene. Når vi nå fastsetter nytt regelverk basert på samme metoder som vi bruker internasjonalt, styrker dette Norges arbeid på fiskerisektoren generelt, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Les også: Regelverk for å beskytte sårbare bunnhabitater på høring 08.07.2009

Det nye regelverket omhandler i hovedtrekk:

  • Fiskeområdene deles opp i to kategorier: ”eksisterende fiskeområder” (grunnere enn 1000 meter) og ”nye fiskeområder” (dypere enn 1000 meter).
  • Fiske i eksisterende områder antas å ikke ha vesentlig ugunstig virkning på økosystemet.
  • Det innføres forbud mot fiske med alle redskap som har kontakt med bunnen i nye områder.
  • Fartøyet skal, uansett fiskeområde, for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare bunnhabitat, som levende koraller og svamp. Terskelverdiene er satt til 60 kg levende koraller og 800 kg levende svamp. I tilfelle sammenstøt som overstiger terskelverdiene, uansett fiskeområde blir fartøyet pålagt særskilt rapportering, og må forlate det aktuelle området.
  • Det stilles strengere krav til fiskeriaktivitet i nye fiskeområder. Fartøy må ha en spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet for å fiske i nye fiskeområder. Fiskeridirektoratet kan videre stille krav om at fartøyet ved fiske i nye fiskeområder skal ha observatør om bord.