Nytt resultatfall for Aker Seafoods

Frysetråleren «Vesttind» tilhører Nordland Havfiske AS. Foto: Aker Seafoods ASA

Aker Seafoods oppnådde i andre kvartal 2011 et resultat før skatt på 8,0 millioner kroner, mot 17,0 millioner kroner i andre kvartal 2010.

Aker Seafoods ASA oppnådde et driftsresultat på 21 millioner kroner i andre kvartal i 2011, mot 34 millioner kroner på samme tid i 2010. Også i 1. kvartal 2011 oppnådde selskapet lavere resultat enn i tilsvarende kvartal i fjor.

Effektiviteten i fisket er bedret og prisene er høyere for fangsaktiviteten, men markeds- og foredlingsselskapet Norway Seafoods leverte negative resultater. EBIT-marginen var på 2,8 prosent i kvartalet, mot 4,5 prosent i andre kvartal i 2010, opplyser selskapet i en børsmelding.

Aker Seafoods' omsetning i andre kvartal i 2011 var 751 millioner kroner, mot 752 millioner kroner i samme periode i 2010. Omsetningen av hel fisk økte på grunn av høyere priser og høyere volum. Dette oppveide nedgangen i omsetningen av foredlede produkter.

Les også: Resultatfall for Aker Seafoods 02.05.2011

– Økte råvarepriser og lavere kapasitetsutnyttelse for Norway Seafoods

– Vår fremgang innenfor fiskeri fortsetter. Vi fisker mer effektivt enn noen gang tidligere, og prisene har økt fra tilsvarende periode i fjor. Norway Seafoods har hatt et dårlig kvartal. Dette skyldes økte råvarepriser samt lavere kapasitetsutnyttelse, sier Thomas Farstad, konsernsjef i Aker Seafoods ASA.

Resultatet før finansposter (EBIT) var 21 millioner kroner (34 millioner kroner). Resultatet per aksje i andre kvartal var 0,0 kroner (0,15 kroner).

Kontantstrøm fra driften i andre kvartal var 118 millioner kroner (63 millioner kroner). Netto finansposter var -14 millioner kroner (-17 millioner kroner). Netto rentebærende gjeld ble redusert til 942 millioner kroner (1 012 millioner kroner ved utgangen av første kvartal).

Egenkapitalandelen var 38,8 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 39,0 prosent ved utgangen av første kvartal 2011.

Aker Seafoods Fangst
Aker Seafoods Fangst oppnådde i andre kvartal driftsresultat (EBIT) på 28 millioner kroner (22 millioner kroner), og fisket totalt 13 106 tonn noe som er 6 prosent mer enn i samme periode i fjor. Fangsteffektiviteten økte også 6 prosent per driftsdøgn.

Norway Seafoods
Markeds- og foredlingsselskapet Norway Seafoods, som består av segmentene Norge, Danmark og Frankrike, oppnådde i andre kvartal EBIT på -7 million kroner (12 millioner kroner). Den norske foredlingsvirksomheten hadde EBIT på -7 millioner kroner (7 millioner kroner). Den danske virksomheten leverte EBIT på 2 millioner kroner (3 millioner kroner). Den franske virksomheten hadde i andre kvartal EBIT på -2 millioner kroner (2 millioner kroner).

– Forventer et bra fiske resten av 2011

Aker Seafoods forventer et bra fiske for selskapets egen flåte for resten av 2011, gjenstående kvotegrunnlag for torsk og hyse er 7 300 høyere enn på samme tidspunkt i 2010. I Norway Seafoods er det ventet at marginene for selskapet fortsatt vil være påvirket av høyere råstoffkostnader.

– Vi forventer fortsatt fremgang for vår fiskeflåte. Vår foredlingsvirksomhet må forbedre sin kostnadsposisjon og sin drift, dette er krevende og vil ta tid, sier Thomas Farstad.

Nytt innsidekjøp

Thomas Farstad, konsernsjef i Aker Seafoods ASA, kjøpte 10.000 aksjer i Aker Seafoods ASA torsdag den 11. august 2011. Aksjene ble kjøpt til kurs NOK 6,10 pr aksje, opplyses det i en flaggemelding fra selskapet. Ny beholdning etter kjøpet er 98.600 aksjer.

Gunnar Aasbø-Skinderhaug, finansdirektør i Aker Seafoods ASA, kjøpte 42.000 aksjer i Aker Seafoods ASA torsdag den 11. august 2011. Aksjene ble kjøpt til kurs NOK 5,97 pr aksje. MobilMote AS, et 100 prosent eiet selskap av Gunnar Aasbø-Skinderhaug, solgte 32.000 aksjer i Aker Seafoods ASA torsdag den 11. august 2011. Aksjene ble solgt til kurs NOK 6,00 pr aksje.

Netto kjøpte Gunnar Aasbø-Skinderhaug, finansdirektør i Aker Seafoods ASA, personlig og gjennom MobilMote AS, 10.000 aksjer i Aker Seafoods ASA torsdag den 11. august 2011. Aksjene ble kjøpt til kurs NOK 5,86 per aksje. Ny beholdning er totalt 523.199 aksjer eiet personlig og gjennom MobilMote AS.

Både Farstad og Aasbø-Skinderhaug har kjøpt aksjer i Akser Seafoods en rekke ganger det siste året.

Les også: Nytt innsidekjøp i Aker Seafoods 17.05.2011