«Full City» lagt til kai

Det grunnstøtte lasteskipet «Full City». Foto: Martin Zeiffert / Kystverket

Litt før kl 18.00, mandag 17. august, ankret havaristen «Full City» opp ved Nato-kaia ved Eikstrand i Bamble kommune. Det er ikke meldt om oljelekkasjer i forbindelse med slepet.

Litt før kl 11.30 i dag , mandag 17. august, ble "Full City" dratt av grunnen. Etter det ble det jobbet med å samle opp oljen som kom i drift som resultat av operasjonen ved havaristedet, melder Kystverket.

Mannskapet om bord i Kystverkets overvåkningsfly anslår mengden olje som har lekket ut til i overkant av 4 kubikkmeter. Det jobbes fortsatt med å få samlet opp de siste restene av dette. Et helikopter skal i luften i kveld for å få en oversikt fra luften.

Kystverkets oljevernressurser har fulgt hele operasjonen, både ved havaristedet og under slepet, som en sikkerhetsforanstaltning med tanke på eventuelle lekkasjer av olje.

Hele operasjonen ble fulgt opp og nøye overvåket. Kystverkets overvåkningsfly fløy over området i ettermiddag, i forbindelse med oppankringen.

Les også: ”Full City” skal slepes til Nato-kaia 16.08.2009