Rekord på Sjøsikkerhetskonferansen

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen kunne 28. september ønske et rekordstort antall deltakere velkommen til årets Sjøsikkerhetskonferanse i Haugesund.

Over 250 deltakere skal oppdateres på utviklingen i næringen, melder Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektøren er strålende fornøyd med deltakelsen, og benyttet anledningen til å redegjøre for Sjøfartsdirektoratets arbeid med å innføre et risikobasert tilsyn. Akselsen spissformulerte det på følgende måte til latter fra salen:

– Det kan jo hende at det er noen som vil ha minst mulig med Sjøfarsdirektoratet å gjøre, og da er det bare å følge lover og regler. Men blir det mye sloms og regelbrudd, får man desto mere med direktoratet å gjøre. Vi må bruke den kunnskapen vi har slik at vi retter innsatsen mot de områder som gir størst sikkerhets- og miljømessig gevinst, sa Akselsen.

– Skal være en serviceorientert organisasjon

Den nye Skipssikkerhetsloven plasserer ansvaret for å overholde lover og regler hos rederiet. Det har gjort at Sjøfartsdirektoratet vil bevege seg mot overordnet kontroll og risikobasert tilsyn, slo Akselsen fast. Men direktoratet vil jobbe sammen med næringen for sjøsikkerheten.

– Jeg har hatt stort utbytte av å besøke alle våre stasjoner langs kysten de siste to årene, og har samtidig benyttet anledningen til å besøke næringen landet rundt. Det kan godt være at vi ser ting fra ulikt ståsted, men vi er avhengige av å samarbeide. Vi har opprettet kontaktmøter med redere, sjømannsorganisasjoner og andre offentlige etater. Vi er opptatt av å være en serviceorientert organisasjon som skal ha god dialog med næringen og arbeide for felles mål om å bedre sjøsikkerheten og redusere miljøbelastningen, sa Akselsen.

Han viste til «Åpen dag» i Sjøfartsdirektoratet, arrangert for første gang dagen før Sjøsikkerhetskonferansen åpnet.

– Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og ønsker å videreføre dette arrangementet. Ut fra ønsket om økt åpenhet og kommunikasjon med næringen tror vi dette kan være en god mulighet for våre brukere til å besøke oss, sa Akselsen.

Tiltak for økt sikkerhet

Han fremhevet også målrettede tiltak for økt sikkerhet, blant annet i fiskeflåten.

– Målretta tiltak kan gi mye støy i innføringen, men det eneste vi vil er å bedre sikkerheten for sjøfolkene. Tilbakemeldingene vi får er positive når støyen har lagt seg, sa Akselsen.

Han nevnte også andre andre tiltak og prosesser som direktoratet har iverksatt for å bedre effektiviteten i arbeidet og kontakten med næringen. Sjøfartsdirektoratet skal ISO-sertifiseres neste år, direktoratets arbeid med å forenkle regelverkene fortsetter, etatens kommunikasjon skal også bedres med prosjektet Klart språk i etaten. Nybygg skal nå få en kontaktperson i stedet for flere, og det arbeides med IT-løsninger som gjør selvbetjening via nett mulig.